Be Obama om å trekke Shells arktiske boretillatelser

Shell vil bore etter olje i de sårbare og ugjestmilde havområdene utenfor Alaska, men selskapet klarer ikke engang å håndtere utstyret sitt trygt i mer sørligere farvann.

© US Coast Guard

Den siste av en lang liste med katastrofer skjedde nylig utenfor Alaska, da selskapet mistet kontroll over en av sine oljeplattformer i en vinterstorm.

Oljeplattformen skulle bli slept fra Arktis av Shell, men ble overrasket av en storm som fikk slepetauet til å ryke. Etter gjentatte redningsforsøk, ble situasjonen for farlig. Selskapet ble tvunget til å forlate den drivende plattformen, og den gikk på grunn i nærheten av Kodiak-øya.

I følge dem selv er Shell “De beste av de beste”, men en lang liste av ulykker forteller en annen historie. Det er et under at det ikke allerede har skjedd en katastrofe i forbindelse med selskapets aktiviteter.

Heldigvis har Shell stanset sine arktiske boreplaner for i sommer.
Nå må vi sørge for at planene deres blir lagt på is for godt.

Bli med å beskytt Arktis. Be President Obama om å stanse oljeboringen i Arktis og trekke boretillatelsen til Shell.personer har sendt en epost til president Obama. Vårt nye mål er 750.000!

Send brevet!

Ved å sende denne e-posten blir du også med i kampanjen for å beskytte Arktis fra oljeboring og industrielt fiske Les mer her.