Bli frivillig hos Greenpeace

English →

Frivillige er hendene, hjertene og sjelen til Greenpeace. Folk fra hele verden, fra alle samfunnlag for å bruke sin fritid til å kjempe for miljøet. Engasjementet, entusiasmen og integriteten til våre frivillige gjør dem uvurderlig.

Greenpeace i Norden

Greenpeace Norden jobber sammen med 500 frivillige I 15 lokalgrupper over hele Norden. De frivillige er en essensiell del av å sikre Greenpeace Norden som en organisasjon som jobber aktiv og synlig for forandring. Som frivillig Greenpeace kan du bli med på alt fra informasjonsutdeling på gaten og på festivaler, til forskning og logistikk, eller å delta på demonstrasjoner og ikke-voldelige aksjoner.

Norge

Greenpeace Norge har en aktiv lokalgruppe som er basert i Oslo. Gruppen har møter annenhver uke for å planlegge, forberede og oppdatere seg på aktiviteter og kampanjer. Alle møter og all trening gjøres på engelsk.

Remote Volunteering Network (Fjernnettverk for frivillige)

Du må ikke fysisk møte opp på møter for å bli med som frivillig i Greenpeace. Du kan bli med i vårt Remote Volunteering Network dersom du bor utenfor Oslo.  Vårt Remote Volunteering Network er en gruppe av frivillige som deltar i Greenpeace primært gjennom internett.

Som en remote volunteer kan du bli med på månedlige måter via Skype for å få de siste oppdateringene på aktiviteter i Norge.

Som en del av Greenpeace sitt frivillignettverk får du sjansen til å la din stemme bli hørt og ha en aktiv rolle i arbeidet med en bærekraftig og fredelig framtid.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjema under og vi kommer til å invitere deg til et introduksjonsmøte der du vil få mer detaljer og en mulighet til å stille spørsmål.