Redde verdenshavene

Livet i havet er preget av et utrolig mangfold i alle former og størrelser - fra mikroskopiske plankton til de største av de store hvalene.

 

Hver eneste av disse artene er del av et komplekst marint økosystem. Vi har mye å lære om hvordan disse økosystemene virker, og hvordan våre aktiviteter innvirker på dem.

Antallet arter som lever i havene er estimert til 178 000, men videre undersøkelser av dyphavet kan komme til å avdekke millioner av nye arter. Det oppdages jevnlig tidligere ukjente arter som lever i de veldige havdypene, etter hvert som menneskene fortsetter utforskingen av den undersjøiske verden.

På samme tid er andre arter truet med utryddelse på grunn av menneskenes ødeleggende innvirking: overfiske, forurensning og klimaendringer for å nevne noe.

Selv om to tredjedeler av jorda er dekket av vann, er det klart at havene ikke kan ses som en uendelig ressurs. Altfor lenge har adgang til marine ressurser vært åpen for alle som har vært i stand til å utnytte dem. Dersom dette får fortsette, vil det få tragiske konsekvenser for både det marine miljøet og for mennesker som er avhengig av sunne, fungerende økosystemer.

Greenpeace havkampanje fokuserer hovedsakelig på fire store trusler mot verdens hav: overfiske, piratfiske, kommersiell hvalfangst og intensiv rekeoppdrett. Vi arbeider også mot oljevirksomhet i sårbare havområder, som Lofoten og Barentshavet i Norge.

Krev ett nettverk av marine verneområder!

De nyeste oppdateringene

 

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør

Bilde | 13 august, 2009 på 0:00

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør for Varberg i Sverige.

Utplasseringen av trålhindere er varslet

Bilde | 11 august, 2009 på 0:00

Utplasseringen av trålhindere er varslet gjennom en omfattende prosess i Sverige. Den er lovlig i henhold til svensk lov, men har skapt stor debatt. Aksjonen vil pågå i flere dager.

Natura 2000

Bilde | 11 august, 2009 på 0:00

Natura 2000-områder er utpeket som bevaringsverdige og sårbare. Fiskeriene i EU-farvann reguleres gjennom EUs felles fiskeripolitikk. Selv i verneområder under EUs eget Natura 2000-direktiv har det vist seg svært vanskelig å gjennomføre...

Greenpeace legger ned de første av de 180

Bilde | 11 august, 2009 på 0:00

Greenpeace legger ned de første av de 180 steinblokkene for å stoppe bunntråling i Natura 2000-områdene Fladen og Lilla Middelgrund utenfor Varberg på den svenske vestkysten.

Aksjon: Granittblokker mot tråling i Kattegat

Nyhet | 10 august, 2009 på 0:00

Greenpeace begynte i dag arbeidet med å plassere inntil 180 granittblokker på havbunnen i to svenske verneområder i Kattegat. Områdene er beskyttet på papiret gjennom Natura 2000-regelverket, men mangler reelt vern mot destruktivt fiske og...

Greenpeace anker SFT-ja til prøveboring i korallvernområde

Nyhet | 26 juni, 2009 på 0:00

I oppkjøringen til sommer og valgkamp, får miljøvernminister Erik Solheim to korallsaker på sitt bord. Dette gir ham en ypperlig mulighet til å vise at han og SV mener alvor med forslagene om styrket korallvern, både i og utenfor regjering.

Gambling With Krill Fisheries in the Antarctic

Publikasjon | 26 april, 2009 på 22:04

StatoilHydro: CCS ikke et alternativ for tjæresandutvinning

Nyhet | 14 april, 2009 på 0:00

StatoilHydro vil ikke søke om en støtte på $2 milliarder canadiske dollar for CO2-rensing av tjæresandutvinningen i Canada.

Rainbow Warrior ankommer Oslo

Bilde | 1 april, 2009 på 18:05

Rainbow Warrior ankommer Oslo

Rainbow Warrior i Oslo

Nyhet | 1 april, 2009 på 0:00

Åpent skip torsdag 2. april kl. 16-18. Velkommen ombord i Greenpeace flaggskip, som ligger ved Rådhuskaia, utstikker Akershus.

91 - 100 av 337 resultater.

Emner