Redde verdenshavene

Livet i havet er preget av et utrolig mangfold i alle former og størrelser - fra mikroskopiske plankton til de største av de store hvalene.

Hver eneste av disse artene er del av et komplekst marint økosystem. Vi har mye å lære om hvordan disse økosystemene virker, og hvordan våre aktiviteter innvirker på dem.

Antallet arter som lever i havene er estimert til 178 000, men videre undersøkelser av dyphavet kan komme til å avdekke millioner av nye arter. Det oppdages jevnlig tidligere ukjente arter som lever i de veldige havdypene, etter hvert som menneskene fortsetter utforskingen av den undersjøiske verden.

På samme tid er andre arter truet med utryddelse på grunn av menneskenes ødeleggende innvirking: overfiske, forurensning og klimaendringer for å nevne noe.

Selv om to tredjedeler av jorda er dekket av vann, er det klart at havene ikke kan ses som en uendelig ressurs. Altfor lenge har adgang til marine ressurser vært åpen for alle som har vært i stand til å utnytte dem. Dersom dette får fortsette, vil det få tragiske konsekvenser for både det marine miljøet og for mennesker som er avhengig av sunne, fungerende økosystemer.

Greenpeace havkampanje fokuserer hovedsakelig på fire store trusler mot verdens hav: overfiske, piratfiske, kommersiell hvalfangst og intensiv rekeoppdrett. Vi arbeider også mot oljevirksomhet i sårbare havområder, som Lofoten og Barentshavet i Norge.

Krev ett nettverk av marine verneområder!

De nyeste oppdateringene

 

Nederlag for norske korallrev

Nyhet | 9 oktober, 2009 på 0:00

Det er svært skuffende at Miljøverndepartementet i dag har tillatt Gaz de France å letebore etter olje innenfor Sularevet korallvernområde, med betydelige utslipp av kjemikalier og borekaks.

Pannekakeis

Blogg oppføring av Frida Bengtsson | 18 september, 2009

Som nevnt før finnes det uendelig mange forskjellige typer av is, og vi har sett mange ulike typer på turen sålangt. Min favoritt er pannekakeis. Akkurat nå er havet omkring oss fullt av disse runde is-pannekakene. Pannekakeisen...

Pakkisen ligger tett rundt båten, etter to dager medisstudier inne i drivisen skal vi...

Blogg oppføring av Frida Bengtsson | 18 september, 2009

Professor Wadham er svært bekymret over at isen ser ut til å bli stadig tynnere, og måler som en besatt. Isen fra Arktis flyter ut gjennom Framstedet og smelter. Vind og strømmer gjør at isen beveger seg mye fra dag til dag, og det...

Avreise Longyearbyen

Blogg oppføring av Frida Bengtsson | 13 september, 2009

Dette er ett blogginlegg fra arktisturen som har blitt flyttet over til den nye bloggen. Det er søndag ettermiddag, etter en morgen med sol, regn, tåke og snø begynner skipet å bli klart for avreise. Med på denne siste delen av...

Piratrederiet Silvia Vieira: På tide med svartelisting

Nyhet | 26 august, 2009 på 0:00

Den portugisiske tråleren Praia de Santa Cruz ble lørdag morgen ført inn til Tromsø av Kystvakten, med mistanke om underrapportering av fisk tatt i norsk økonomisk sone og Svalbardsonen.

Steinblokker i Kattegat skal få ministre på banen

Nyhet | 15 august, 2009 på 0:00

Greenpeace har nå fullført utplasseringen av totalt 203 trålhindere i Kattegat og krever at både fiskeri- og miljøvernministrene tar grep for at EUs felles fiskeripolitikk ikke skal stå i veien for miljøtiltak overfor fiskeriene.

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør

Bilde | 13 august, 2009 på 0:00

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør for Varberg i Sverige.

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør

Bilde | 13 august, 2009 på 0:00

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør for Varberg i Sverige.

Utplasseringen av trålhindere er varslet

Bilde | 11 august, 2009 på 0:00

Utplasseringen av trålhindere er varslet gjennom en omfattende prosess i Sverige. Den er lovlig i henhold til svensk lov, men har skapt stor debatt. Aksjonen vil pågå i flere dager.

Natura 2000

Bilde | 11 august, 2009 på 0:00

Natura 2000-områder er utpeket som bevaringsverdige og sårbare. Fiskeriene i EU-farvann reguleres gjennom EUs felles fiskeripolitikk. Selv i verneområder under EUs eget Natura 2000-direktiv har det vist seg svært vanskelig å gjennomføre...

91 - 100 av 344 resultater.

Emner