Redde verdenshavene

Livet i havet er preget av et utrolig mangfold i alle former og størrelser - fra mikroskopiske plankton til de største av de store hvalene.

Hver eneste av disse artene er del av et komplekst marint økosystem. Vi har mye å lære om hvordan disse økosystemene virker, og hvordan våre aktiviteter innvirker på dem.

Antallet arter som lever i havene er estimert til 178 000, men videre undersøkelser av dyphavet kan komme til å avdekke millioner av nye arter. Det oppdages jevnlig tidligere ukjente arter som lever i de veldige havdypene, etter hvert som menneskene fortsetter utforskingen av den undersjøiske verden.

På samme tid er andre arter truet med utryddelse på grunn av menneskenes ødeleggende innvirking: overfiske, forurensning og klimaendringer for å nevne noe.

Selv om to tredjedeler av jorda er dekket av vann, er det klart at havene ikke kan ses som en uendelig ressurs. Altfor lenge har adgang til marine ressurser vært åpen for alle som har vært i stand til å utnytte dem. Dersom dette får fortsette, vil det få tragiske konsekvenser for både det marine miljøet og for mennesker som er avhengig av sunne, fungerende økosystemer.

Greenpeace havkampanje fokuserer hovedsakelig på fire store trusler mot verdens hav: overfiske, piratfiske, kommersiell hvalfangst og intensiv rekeoppdrett. Vi arbeider også mot oljevirksomhet i sårbare havområder, som Lofoten og Barentshavet i Norge.

Krev ett nettverk av marine verneområder!

De nyeste oppdateringene

 

Torsk mer sårbar

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 6 desember, 2010

Nytt studie fra SINTEF bekrefter at torskelarvene er mer sårbare for oljesøl enn hittil antatt. Nok en grunn til å holde Lofoten fri for oljeboring .

Utblåsningsfare i Lofoten

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 30 november, 2010

I følge Risikogruppens nye rapport om oljeboring i Lofoten er det svært høy sannsynlighet for at en selv en kortvaring utblåsning vil få store konsekvenser. Rapporten har nå benyttet mer realistiske utslippspunkter enn tidligere,...

Stopp utkast!

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 16 november, 2010

Halvparten av fisken som fiskes i Nordsjøen kastes død eller døende overbord. Dette kan stoppes. Støtt kampanjen Fishfight I EU er det påbudt å kaste fisk man ikke har kvote på, og lov å dumpe fisk man ikke vil ha. I Norge, USA,...

Ytringsfrihet også i Japan!

Nyhet | 6 september, 2010 på 10:06

Etter to år i et endeløst japansk rettssystem har de to Greenpeace-aktivistene Toru Suzuki og Junichi Sato i dag blitt dømt til ett års betinget fengsel etter at de avslørte omfattende korrupsjon innen den japanske hvalfangstindustrien.

Greenpeace overlever ett brev til den japanske

Bilde | 6 september, 2010 på 10:01

Greenpeace overlever ett brev til den japanske ambassaden i Oslo

Greenpeace

Bilde | 5 september, 2010 på 16:58

Greenpeace-aktivistene Toru Suzuki og Junichi Sato.

Ulovlig torskefiske avslørt

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 24 august, 2010

Greenpeace har gjennom GPS-sporing av fiskefartøyer fra danske Gilleleije avslørt et omfattende piratfiske i en del av kattegat som ble fredet gjennom en banebrytende svensk-dansk avtale for å redde restene av den sterkt truete...

Besøk i Mexicogulfen

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 17 juli, 2010

Hanne og Therese fra Greenpeace besøker Mexicogulfen og blogger om sine opplevelser her Hanne Lyng Winter og Therese Jacobson fra Greenpeace i Danmark og Sverige er i Gulfen som del av Greenpeace sitt internasjonale team

Stopp arktisk oljeboring på Grønland!

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 17 juli, 2010

Stena Don skal bore på Grønland Den skotske oljemyggen Cairns Energy, uten erfaring fra offshore aktiviteter, er nå i gang med sin omstridte leteboring utenfor Grønland. De grønlandske selvstyremyndighetene ga tillatelse til...

Jakten på den blå korallen

Blogg oppføring av Sven Malmgren | 7 juli, 2010

Noen dager går bare alt feil, og denne morgenen var sånn. Når vi skulle senke droppkameraet, oppdaget vi at batteriet hadde ladet ut over natten. Batteriet er konstruert for å gå til 6000 meters dyp; for å klare dette er batteriet...

61 - 70 av 347 resultater.

Emner