Redde verdenshavene

Livet i havet er preget av et utrolig mangfold i alle former og størrelser - fra mikroskopiske plankton til de største av de store hvalene.

Hver eneste av disse artene er del av et komplekst marint økosystem. Vi har mye å lære om hvordan disse økosystemene virker, og hvordan våre aktiviteter innvirker på dem.

Antallet arter som lever i havene er estimert til 178 000, men videre undersøkelser av dyphavet kan komme til å avdekke millioner av nye arter. Det oppdages jevnlig tidligere ukjente arter som lever i de veldige havdypene, etter hvert som menneskene fortsetter utforskingen av den undersjøiske verden.

På samme tid er andre arter truet med utryddelse på grunn av menneskenes ødeleggende innvirking: overfiske, forurensning og klimaendringer for å nevne noe.

Selv om to tredjedeler av jorda er dekket av vann, er det klart at havene ikke kan ses som en uendelig ressurs. Altfor lenge har adgang til marine ressurser vært åpen for alle som har vært i stand til å utnytte dem. Dersom dette får fortsette, vil det få tragiske konsekvenser for både det marine miljøet og for mennesker som er avhengig av sunne, fungerende økosystemer.

Greenpeace havkampanje fokuserer hovedsakelig på fire store trusler mot verdens hav: overfiske, piratfiske, kommersiell hvalfangst og intensiv rekeoppdrett. Vi arbeider også mot oljevirksomhet i sårbare havområder, som Lofoten og Barentshavet i Norge.

Krev ett nettverk av marine verneområder!

De nyeste oppdateringene

 

Dumping i Sularevet

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 25 juni, 2010

Centrica Energy, oljemyggen som trass alle advarsler fikk tillatelse av Erik Solheim til å letebore i Sula korallvernområde med en 25 år gammel rigg, takket for tilliten med å dumpe sement og kjemikalier i området . Klif (SFT) er...

Kongsfjorden

Blogg oppføring av Henning Reinton | 8 juni, 2010

Noen ganger er man bare veldig glad i jobben sin. Jeg befinner meg i Ny Ålesund på vestsiden av Svalbard. Fra mitt ”port window” ser jeg rett ut på Blomstrandbreen hver morgen når jeg står opp. I fjorden utenfor befinner det seg nå ni...

Høringskonferanse for Lofoten og Barentshavet

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 8 juni, 2010

Regjeringen arrangerer høringskonferanse om den nye Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet i Svolvær tirsdag 8. juni, verdens havdag. Greenpeace vil være tilstede. Livet i Barentshavet er truet av klimaendringer,...

Vellykket start for verdens største feltstudie av havforsuring

Blogg oppføring av Henning Reinton | 4 juni, 2010

Verdens største feltstudie av havforsuring er nå i gang. Totalt ni lukkete containere for feltmåling av konsekvenser av havforsuring i er utplassert i Kongsfjorden på Svalbard, som del av et stort internasjonalt forskningsprosjekt der...

Lofoten, Deepwater Horizon og BP's løgner

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 3 juni, 2010

De grundige faglige sårbarhetsvurderingene for Lofoten og Barentshavet viser at området er minst like sårbart nå som man mente i 2006. I lys av situasjonen i Mexicogulfen , som har vist at enorme oljeulykker kan skje til tross for...

Mexico

Bilde | 6 mai, 2010 på 0:00

Mexico-gulfen: ingen kan garantere mot en alvorlig ulykke.

Fiskeolje fra okkupert Vest-Sahara endelig ute av norsk lakseoppdrett

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 14 april, 2010

Svenske ’Uppdrag Granskning’ dokumenterte at fiskeolje fra okkupert Vest-Sahara ender i Norge og Omega-3 markedet Det har etterpå vist seg at de største volumene gikk til laksefor. Ewos og Rieber har nå avsluttet importen. Saken...

Usikker framtid for makrellstørje i biomangfold-året

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 24 mars, 2010

Til tross for norsk støtte ble forslagene fra EU og Monaco om å forby internasjonale handel med sushi-delikatessen blåfinnet tunfisk (makrellstørje) nedstemt under CITES møtet i Doha, Qatar . Etterspørselen etter den eksklusive...

Feilinformerer om fiskefor

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 23 mars, 2010

Ulovlig, Uregistrert eller Uregulert fisk, eller fisk fra svake bestander, skal ikke havne i norsk fiskefor. I brev og informasjonsmateriell fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL hevdes det på vegne av hele Norges...

81 - 90 av 347 resultater.

Emner