Redde verdenshavene

Livet i havet er preget av et utrolig mangfold i alle former og størrelser - fra mikroskopiske plankton til de største av de store hvalene.

 

Hver eneste av disse artene er del av et komplekst marint økosystem. Vi har mye å lære om hvordan disse økosystemene virker, og hvordan våre aktiviteter innvirker på dem.

Antallet arter som lever i havene er estimert til 178 000, men videre undersøkelser av dyphavet kan komme til å avdekke millioner av nye arter. Det oppdages jevnlig tidligere ukjente arter som lever i de veldige havdypene, etter hvert som menneskene fortsetter utforskingen av den undersjøiske verden.

På samme tid er andre arter truet med utryddelse på grunn av menneskenes ødeleggende innvirking: overfiske, forurensning og klimaendringer for å nevne noe.

Selv om to tredjedeler av jorda er dekket av vann, er det klart at havene ikke kan ses som en uendelig ressurs. Altfor lenge har adgang til marine ressurser vært åpen for alle som har vært i stand til å utnytte dem. Dersom dette får fortsette, vil det få tragiske konsekvenser for både det marine miljøet og for mennesker som er avhengig av sunne, fungerende økosystemer.

Greenpeace havkampanje fokuserer hovedsakelig på fire store trusler mot verdens hav: overfiske, piratfiske, kommersiell hvalfangst og intensiv rekeoppdrett. Vi arbeider også mot oljevirksomhet i sårbare havområder, som Lofoten og Barentshavet i Norge.

Krev ett nettverk av marine verneområder!

De nyeste oppdateringene

 

Fiskeolje fra okkupert Vest-Sahara endelig ute av norsk lakseoppdrett

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 14 april, 2010

Svenske ’Uppdrag Granskning’ dokumenterte at fiskeolje fra okkupert Vest-Sahara ender i Norge og Omega-3 markedet Det har etterpå vist seg at de største volumene gikk til laksefor. Ewos og Rieber har nå avsluttet importen. Saken...

Usikker framtid for makrellstørje i biomangfold-året

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 24 mars, 2010

Til tross for norsk støtte ble forslagene fra EU og Monaco om å forby internasjonale handel med sushi-delikatessen blåfinnet tunfisk (makrellstørje) nedstemt under CITES møtet i Doha, Qatar . Etterspørselen etter den eksklusive...

Feilinformerer om fiskefor

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 23 mars, 2010

Ulovlig, Uregistrert eller Uregulert fisk, eller fisk fra svake bestander, skal ikke havne i norsk fiskefor. I brev og informasjonsmateriell fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL hevdes det på vegne av hele Norges...

Sårbare korallområder endelig kartfestet!

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 28 januar, 2010

Det tok et drøyt år, men nå har endelig Fiskeridirektoratet blittt enige med seg selv og Havforskningsinstituttet om hvor grensene for de 14 største ubeskyttete korallområdene skal settes på kartet. Dette vil gi både fiskere og...

Lopheliakoraller i Norskehavet

Bilde | 1 desember, 2009 på 0:00

Lopheliakoraller i Norskehavet. Bildet ble tatt på turen med Greenpeace-skipet Rainbow Warrior i april 2009.


Tøff tone fra Afrika i klimaforhandlingene godt nytt

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 3 november, 2009

Barcelona; 3.november 2009: De afrikanske landene har nettopp avsluttet pressekonferanse under FNs siste klimamøte før København. I pressekonferansen krevde Algerie, Lesotho, Gambia og Kenya på vegne av Afrika-gruppen og de minst...

Nederlag for norske korallrev

Nyhet | 9 oktober, 2009 på 0:00

Det er svært skuffende at Miljøverndepartementet i dag har tillatt Gaz de France å letebore etter olje innenfor Sularevet korallvernområde, med betydelige utslipp av kjemikalier og borekaks.

Pannekakeis

Blogg oppføring av Frida Bengtsson | 18 september, 2009

Som nevnt før finnes det uendelig mange forskjellige typer av is, og vi har sett mange ulike typer på turen sålangt. Min favoritt er pannekakeis. Akkurat nå er havet omkring oss fullt av disse runde is-pannekakene. Pannekakeisen...

Pakkisen ligger tett rundt båten, etter to dager medisstudier inne i drivisen skal vi...

Blogg oppføring av Frida Bengtsson | 18 september, 2009

Professor Wadham er svært bekymret over at isen ser ut til å bli stadig tynnere, og måler som en besatt. Isen fra Arktis flyter ut gjennom Framstedet og smelter. Vind og strømmer gjør at isen beveger seg mye fra dag til dag, og det...

81 - 90 av 341 resultater.

Emner