Den danske Klimakommisjonen har i dag etter over to års arbeid avgitt sin rapport om hvordan Danmark kan gjøre seg uavhengig av fossile brensler og samtidig leve opp til målet om å redusere klimagassutslippet med 80-95 prosent fra 1990.

Rapporten, som er en svært mye mer ambisiøs dansk versjon av den norske "klimakur" gir 40 konkrete anbefalinger som skal medvirke til å realisere visjonen.

I pressemeldingen skriver klimakommisjonen

"Ved hjælp af havvindmøller, biomasse, varmepumper og elbiler kan Danmark blive uafhængig af fossile brændsler inden 2050. Det viser Klimakommissionens analyse, som blev præsenteret i dag.

Les mer om Klimakommisjonen og bli inspirert