kart over områder som dekkes av den indonesiske avtalen

Dokumenter Greenpeace har fått tilgang til viser at Indonesia planlegger å verne lite ny regnskog som følge av milliardavtalen med Norge.

Regjeringens klima- og skogprosjekt er en ambisiøs satsing på å tilby norske oljepenger for å redde regnskog i utviklingsland. Pengene skal beskytte klimaet og biologisk mangfold, og bidra til å vise vei for en bredere internasjonal satsing som inkluderer skogvern i det internasjonale klimasamarbeidet.

All honnør til de rødgrønne for å tørre å prøve. Dessverre er heller ikke skogvern en enkel måte å redde klimaet på, selv om det er viktig og nødvendig.

Ambisiøs avtale

Det lille teamet i Miljøverndepartementets klima- og skogprosjekt forvalter skogavtaler med Brasil, Indonesia og flere afrikanske og sør-amerikanske land. I Brasil skjøt Norge penger inn i et eksisterende fond for skogvern. Det ser ok ut, selv om enkelte kritikere påpeker at redusert avskoging like gjerne kan stamme fra lokale bestemmelser som de norske midlene.

Avtalen med Indonesia, som ble annonsert på det store regnskogmøtet i Oslo i mai 2010, ser ut til å gi langt større utfordringer. Tømmer- palmeolje- og papirindustrien har betydelig makt i dette store og ressursrike landet.

En sentral del av avtalen fra mai var at Indonesia skulle etablere et midlertidig forbud mot fortsatt hogst av regnskog, i to år, inntil et nytt system for skogforvaltning skulle komme på plass. Moratoriet skulle senest være på plass innen nyttår, men er ennå ikke signert.

Våre kilder i Indonesia har informasjon om at moratoriet vil bli presentert denne uken. Greenpeace har sett en av de siste versjonene av avtalen.

Her er det midlertidige hogstforbudet, som opprinnelig skulle dekke all Indonesias mest verdifulle skog, redusert til et minimum.

  • I forhold til dagens regler, vil den nye avtalen bare beskytte 12 nye millioner hektar ny skog og torvmyr.
  • Halvparten av Indonesias skog- og torvmyrområder, 45 millioner hektar, tilsvarende Norge og Danmark til sammen, vil dermed fortsatt være åpent for hogst og plantasjevirksomhet dersom dette avtaleforslaget fra Indonesias regjering blir vedtatt.

Langt fra ambisjonene

Et så svakt moratorium betyr langt på vei ’business as usual’ for skogsindustrien. Det vil stå svært langt fra både de norske og indonesiske ambisjonene for prosjektet. Greenpeace ønsker en avtale og et moratorium som er meningsfullt og effektivt, og håper at den videre prosessen kan gi det.

Samtidig bør Stoltenberg innse at ideen om kjøp av utslippskutt i utlandet dessverre ikke er like enkel i praksis som i teorien.

Han må også kutte norske utslipp – og ta styring med Statoil – dersom han mener alvor med å satse på klimakutt.

Mer informasjon

Kart over skogsområdene som vil påvirkes av avtalen