Flere medier har omtalt Obamas ’lekkasjer’ om at USA kan tenke seg å akseptere 14-20 prosent klimakutt innen 2020 som en positiv nyhet fram mot Københavntoppmøtet.

Forslaget om klimakutt for USA på 14 til 20 prosent av 2005 nivå innen 2020 er dessverre verken nytt eller ambisiøst.

Dette nivået er det samme som blir diskutert i den nye klimaloven, og tilsvarer ikke mer enn 0 - 7 prosent reduksjoner i forhold til 1990, som er det basisåret alle andre opererer med i klimaforhandlingene.

USA planlegger på toppen av dette å oppnå 'kuttene' gjennom store mengder tvilsomme klimakvotekjøp i utlandet, inkludert svært tvilsomme subnasjonale skogprosjekter. En ambisiøs klimaplan er nå så utvannet på reisen gjennom det politiske systemet at Greenpeace har karakterisert det som business as usual.

Norge og resten av verden må si klart ifra at dette dessverre er langtfra godt nok. Vi har en god anledning når Obama kommer til Oslo 10 desember for å ta imot Nobelprisen.

Truls