Såfrøaksjon 26. september, kl. 12-15, Ommang Søndre gård, Hadeland

Medlemmer fra Spire (Utviklingsfondets ungdom), Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace og Utviklingsfondet vil så jordene på Ommang Søndre gård på Hadeland for hånd med GMO-fri såvare, for slik å så grunnlaget for en GMO-fri framtid. Dette er del av en stor aksjon mot GMO kalt "Sowing the Future" som vil finne sted i 10 EU-land i løpet av høsten.

- Norge har verdens beste genteknologilov, men det hjelper lite hvis ikke norske myndigheter følger lovens bestemmelser ved godkjenning av GMO, sier Ine Vik fra GMO-gruppa i Spire.

- Miljøverndepartementet må avslå genmodifisert mais de har til vurdering nå. Denne maisen er genmodifiserte til å tåle et så helseskadelig sprøytemiddel at det er forbudt brukt på mais i Norge og EU, og oppfyller derfor ikke godkjenningskravet om å bidra til bærekraftig utvikling, forklarer hun.

Kommersiell bruk av GMO i dag er i all hovedsak begrenset til soya, raps, bomull og mais som er genmodifisert til å tåle å bli sprøyta med sprøytemidler eller modifisert slik at planten selv produserer insektsgift. Den største sannsynligheten for at GMO skal komme til Norge i nær framtid er som dyrefôr. Spire er skuffet over Mattilsynets nylige beslutning om å gi fire fiskefôrimportører nok et år med dispensasjon til å bruke GM-fôr som ikke er godkjent.

- Mattilsynet svikter når de velger å gi fôrimportører unntak fra å følge reglene år etter år framfor å håndheve norsk regleverk, sier Ine Vik.

Genmodifiserte planter i naturen kan forstyrre økosystemer og truer biologisk mangfold. Produksjon av GM-mat representerer en landbruksindustri som opprettholder urettferdige maktstrukturer globalt. Skal man tenke bærekraft og rettferdig fordeling vil det være uforsvarlig å utsette verden for de konsekvensene GM-matproduksjon påfører lokalsamfunn og de lokale økosystemer.

I høst arrangeres en stor aksjon mot GMO kalt "Sowing the Future" i ca. 10 EU-land. Til dags dato er 75 aksjoner planlagt, og søndagens aksjon vil være det norske bidraget. Aksjonen går ut på at man sår jorder for hånd med GMO-fri såvare, for slik å så grunnlaget for en GMO-fri framtid. Aksjonen i Norge vil skje søndag 26.september på Ommang Søndre gård, Løten. Søndre Ommang er en biodynamisk gård, hvis eiere stiller jorder til disposisjon. Møt opp klokken 12.00 på Ommang Søndre, 2345 Ådalsbruk. Vi regner med å holde på til ca. kl.15.00.

I tillegg til selve såingen, blir det en omvisning på gården, appeller, samtaler om GMO og veien videre mot en sterk felles front for et GMO-fritt Norge!

Pressekontakt:

Om aksjonen: Ine Vik, Spire tlf. 92632529

Om GMO: Odilia Häussler Melbøe, Spire tlf. 45811530

Mer info om Søndre Ommang Gård og Kampanjen "Sow the Future" finnes her: