Centrica Energi har søkt om tillatelse til leteboring innenfor Sula korall-vernområde. Dette internasjonale korallverneområdet er stengt for bunntråling, og det skapte stor oppmerksomhet da Gaz de France ville prøvebore her i fjor. Også Havforskningsinstituttet frarådet boring på det sterkeste, men ble til slutt overkjørt.

Klif (SFT) sendte den nye søknaden på høring 5. januar, men glemte å nevne at boringen er planlagt innefor grensene til  Norges kanskje mest unike korallverneområde. Dette er en grov utelatelse som sår tvil om Direktoratets reelle saksforberedelse, selv om de forsvarte avgjørelsen overfor NRK Morgennytt.

Heldigvis oppdaget vi likevel forholdet, og kommer til å få sendt en Høringsuttalelse fra Greenpeace til søknad fra Centrica Energi om boring av letebrønn 6407 innen fristen. Men hvor mange andre høringsinstanser har ikke sett at boringen er planlagt i Sula? Vi oppfordrer derfor Klif til å ta ansvar gjennom en ny høringsrunde, der også forlaget om å ankre opp boreriggen og slippe ut både kaks og kjemikalier innenfor Sularevet korallvernområde blir presisert.

Et annet interessant element i søknaden er at Centrica planlegger å bore allerede i april. Dette er i strid med boretidsbegrensningene som ble vedtatt gjennom Forvaltningsplanen for Norskehavet i mai 2009 (se side 123 og 125).

Greenpeace mener det er åpenbart at denne boringen ikke kan tillates, hvertfall ikke med oppankret rigg, under sildegyting og larvedriftsperioden eller med utslipp av verken kaks eller kjemikalier, og er forundret over at den i det hele tatt er sendt på høring. Men det er kanskje slike prosesser vi må bli vant med fram til Naturmangfoldloven en gang i framtiden også skal gjelde til havs og oljeindustrien blir behandlet som andre næringer.