Høyprofilert menneskerettighetsrådgiver ble motarbeidet av Statoil-ledelsen og føler seg ansatt på feil vilkår.

Statoils menneskerettighetsrådgiver siden 2007, Mitra N. Forouhar, er sykemeldt og saksøker Statoil.

Ifølge Stavanger Aftenblad fikk hun blant annet ikke tillatelse til å besøke mer enn to av Statoils utenlandske operasjoner (Nigeria og Algerie). Hun skal gjentatte ganger ha blitt nektet adgang til selskapets Angola-operasjoner.