Janos Mate, som ledet Greenpeace sitt historiske arbeid med å beskytte ozonlaget og fortsatt er aktiv i saken, er hedret med US EPA miljøpris. Janos er en av mine store inspiratorer. Les hans kloke tanker om kampanjen for ozonlaget her.