KLIF gir likevel tillatelse til bruk av giftig u-testet flokkuleringsmiddel i Syd Varanger Gruve, og lar kortsiktige arbeidsplasser komme foran miljøet i Bøkfjorden.

Gruveselskapet brukte flokkuleringsmiddelet ulovlig til dette ble avslørt ved inspeksjon, men har nå likevel fått midlertidig tillatelse til fortsatt bruk mens miljøkonsekvensene blir utredet.

Forurensing med tillatelse er visst ikke farlig for miljøet.

Greenpeace vil anke vedtaket.