Det tok et drøyt år, men nå har endelig Fiskeridirektoratet blittt enige med seg selv og Havforskningsinstituttet om hvor grensene for de 14 største ubeskyttete korallområdene skal settes på kartet. Dette vil gi både fiskere og kystvakt et utgangspunkt for å kunne oppfylle aktsomhetsplikten overfor koraller, som har vært i kraft siden 1999.

Kartfestingen er et viktig skritt og på høy tid, selv om det er uforståelig at ikke også disse områdene, som er store, klart definerte og inneholder rike korallforekomster, ikke samtidig blir gitt samme vernestatus som Røstrevet, Sularevet og de andre store norske korallområdene. Relativt nyoppdgete områder, som Morvin-revet, er heller ennå ikke karfestet i Fiskeridirektoratets verktøy.

Kilde: Fiskeridirektoratet