Halvparten av fisken som fiskes i Nordsjøen kastes død eller døende overbord. Dette kan stoppes. Støtt kampanjen Fishfight

I EU er det påbudt å kaste fisk man ikke har kvote på, og lov å dumpe fisk man ikke vil ha. I Norge, USA, Island og Russland er utkast forbudt, men kyniske fiskere gjør det likevel.

Les mer