Nytt studie fra SINTEF bekrefter at torskelarvene er mer sårbare for oljesøl enn hittil antatt.

Nok en grunn til å holde Lofoten fri for oljeboring.