Gilleleije havn huser pirater

Greenpeace har gjennom GPS-sporing av fiskefartøyer fra danske Gilleleije avslørt et omfattende piratfiske i en del av kattegat som ble fredet gjennom en banebrytende svensk-dansk avtale for å redde restene av den sterkt truete torskebestanden i Kattegat.

Siden mars har Greenpeace ved hjelp av sporingsutstyr fulgt 6 fartøyer fra området. Fem av dem har gjennomført regelmessige trålturer inn i det stengte området, som er utpekt som Kattegat-torskens primære  gyteområde.Gilleleije-fiskerne har nå truet med våpen.

Les hele saken med bakgrunn, metode og dokumentasjon her:

Dansk TV sprakk saken nå i kveld. Vi får se om avsløringene får politiske konsekvenser. Det er viktig at dette området er stengt, og stengningen må respekteres. Hvordan kan Danmark inngå avtale med Sverige om stenge et område for fiske når de danske fiskerne blåser i hele avtalen - uten å bli tatt?

Vi har avslørt alvorlig miljøkriminalitet som mange visste om men ingen torde gjøre noe med. Ja, montering av sporingen var ulovlig. Ja, overvåkning er poltiets oppgave. Likevel ble det ikke gjort. Vi gjorde det, og mener ulovlig fiske er mer alvorlig enn å sette noen trackere på en fiskebåt som driver kriminelt. Dette er en av dagene jeg er veldig stolt over å være del av Greenpeace.