Klimanettverkets Aleksander Melli setter Aslak Sira Myhres nyreligiøse miljøkritikk i perspektiv i sitt svarinnlegg i Dagbladet i dag. Velskrevet, konstruktivt og lesverdig!

Som Melli skriver, er det dessverre "de kontrære klimafornekterne som ikke vil høre på togradersgnålet — som i dag har det mest religiøse tankesettet. I en tid da stadig mer forskning tyder på at prediksjonene i FNs klimapanels fjerde rapport er konservative, er det ikke miljøbevegelsen som fortjener Sira Myhres religionskritikk og  Dagbladets «kritiske søkelys»"