I følge Risikogruppens nye rapport om oljeboring i Lofoten er det svært høy sannsynlighet for at en selv en kortvaring utblåsning vil få store konsekvenser.

Rapporten har nå benyttet mer realistiske utslippspunkter enn tidligere, men har pyntet på resultatet ved å korte ned maksimal utblåsningstid. Deepwater Horizon-ulykken tok 87 dager å stoppe. Likevel er 50 døgn satt som verst tenkelige scenarie, blant annet med henvisning til statistikk fra norsk sokkel, norsk regelverk og geologiske vurderinger som tilsier et norsk Deepwater Horizon er "umulig". Havforskningsinstituttet, Klif, DN og Fiskeridirektoratets representanter var uenige i dette.

Problemene som ble påvist i etterkant av Gullfaks-ulykken i mai er heller ikke tatt med i rapporten. På Gullfaks var ulykkespotensialet i følge flere involverte vel så stort som i Mexicogulfen. Slurvet som er avslørt på Gullfaks har ført til at Petroleumstilsynet har forbudt all boring på plattformen, og viser at sikkerheten på norsk sokkel ikke er så fremragende som mange helst vil tro.

En 50 dagers utblåsning ser imidlertid ille nok ut til at folk med vettet på plass skjønner at man ikke kan åpne for den typen risiko i et av verdens mest verdifulle havområder.

Vi ser ingen gode argumenter for å skulle åpne Lofoten eller Vesterålen i lys av denne rapporten. Det er også svært underlig at ikke oljemyndighetene vil innse at erfaringer fra Deep Water Horizon, der det meste gikk galt og regler ikke ble fulgt, kan komme godt med i Norge.

Les hele rapporten