Svalbards havbunn må beskyttes mot bunntrål!

Nyhet - 17 mars, 2013
Oslo, 17.3.2013: TV2 avslørte i kveld at Fiskebåtredernes Forbund fortsatt vil kjempe for retten til å tråle og ødelegge sårbar havbunn hvor de måtte ønske, selv innenfor grensene til Svalbards Nasjonalparker.

ROV:en senkes ned i vannet utenfor svalbard.

Undervannsbilde fra Esperanza

Ryssiske tråleren Novoazovsk Ø 79º20.0' N 008º27.8'

Den russisken tråleren Konotop / 79o23.2'N 008o26.5'E

Undervannsbilde fra Esperanza

Greenpeace er en av de få som har filmet livet på havbunnen i Polhavet utenfor Svalbard. Videobildene fra 80 grader nord avslører et yrende, men sårbart liv på havbunnen. På dypet av områder som i gjennom store deler av året er dekket av is, viser bildene slangestjerner, anemoner og bløtkoraller. Dette livet er saktevoksende og svært sårbart for bunntråling, og har tidligere i stor grad vært ukjent for både forskere og forvaltere. Under filmingen så vi også flere områder som var ødelagt av trålspor.

Spørsmålet om bunntråling i Svalbards verneområder har ligget hos Miljøverndepartementet i flere år, men heller ikke etter siste og meget grundige avslag på kravet om å få tråle innenfor verneområdene, ser det ut til at næringen vil gi seg. Til TV2 hevder fiskebåtredernes representanter at de ikke skjønner hva som kan bli skadet ved bunntråling, og hevder det ikke finnes sårbare miljøverdier på havbunnen i Polhavet.

- Se på bildene selv! Fiskebåtrederne kjemper en tapt kamp mot solide beviser og bedre vitende, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Tidligere var disse områdene beskyttet av is, men de er nå mer tilgjengelige. Men ikke mindre sårbare. Ett eneste tråldrag kan ødelegge dette skjøre livet for alltid, og det kan ta hundrevis av år og bygge opp igjen tilsvarende kolonier, særlig i kalde arktiske forhold.

Fiskeriaktiviteten i Barentshavet sprer seg stadig nordover ettersom sjøisen trekker seg tilbake. 2009 var det første året det ble registrert fangst av torsk og hyse tatt nord for Svalbard. Det er et helt nytt fiskeri, muliggjort av den stadig smeltende sjøisen. Derfor er det enda større behov for å verne og være føre var.

- Fiskeflåten har allerede tilgang til enorme arealer på norsk sokkel. Havmiljøet trenger flere, ikke færre marine verneområder, særlig i Arktis, understreker Truls Gulowsen.

Bildene Greenpeace har tatt, motbeviser forestillingen om at det "bare finnes grus og gjørme" på den arktiske havbunnen.

Trålforbud er et enkelt, billig, men viktig tiltak som haster. Bare et fåtall tråldrag kan ødelegge uerstattelige havbunnsverdier. Norge har omfattende hjemler til å regulere og håndheve fisket i både Vernesonen og norsk økonomisk sone. Det er på høy tid at disse også blir brukt til å beskytte sårbar havbunn, både innenfor or utenfor verneområdene.

Fiskerinæringen har allerede ødelagt store havbunnsarealer, særlig gjennom bruk av bunntrål og andre bunnslepende redskaper. Havforskningsinstituttet har anslått at 30-50% av Norges sjeldne kaldtvannskorallrev allerede er ødelagt av trålskader.

Dette er galt! Støtt vår internasjonale opprop om beskyttelse av Arktis og Polhavet www.savethearctic.org