Klager First House inn for etiske brudd

Nyhet - 23 juni, 2014
Greenpeace og Framtiden i våre hender mener First House bryter etiske retningslinjer når de jobber for at selskaper ikke skal bli eksludert fra Oljefondet.

Greenpeace og Framtiden i våre hender mener First House bryter de etiske retningslinjene, og mener de må eksluderes fra bransjeforeningen for kommunikasjon, KOMM.

Les klagen fra Greenpeace og Framtiden i våre hender her.

Årsaken er at First House har tilbudt sine tjenester til den amerikanske olje- og gassorganisasjonen OGP (International Association of Oil and Gas Producers) for å hjelpe dem å hindre Oljefondet i å trekke seg ut av fossilselskaper.

- Vi klager på at First House driver uetisk virksomhet som ikke er i tråd med kommunikasjonsbransjens retningslinjer om at man skal bidra til mer informasjon, snarere enn mindre. Når de tilbyr å gjøre politiske leiesoldattjenester for fossilinduistrien ved å motarbeide norsk politikk, gjør de det det motsatte. Vi lever i et fritt land og de kan gjøre det, men det er ikke i tråd med retningslinjene for foreningen de er medlem av, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Oljefondet jobber for tiden med nye retningslinjer for sine investeringer, og vurderer å trekke seg ut av kull- og andre petroleumsselskaper for å bli mer miljøvennlig. Endringen støttes av stortingspartiene Venstre, KrF og SV, og også Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne har gått inn for å trekke Oljefondet ut av kull.