Seier for regnskogen i Brasil

Nyhet - 29 september, 2017
Denne uken ble det kunngjort at Brasils president Michel Temer reverserer avgjørelsen om å åpne et stort regnskogsområde i Brasil for miljøskadelig gullgraving og minedrift.

Avgjørelsen kommer etter stort internasjonal press på Brasils regjering i form av demonstrasjoner av miljøorganisasjoner, urfolksledere, kunstnere, og den brasilianske befolkningen generelt.

- Dette er fantastiske nyheter og en enorm seier for regnskogen. Det viser hvor viktig vårt arbeid er og at ingen politisk beslutning er immun mot press fra befolkningen. Vi har god grunn til å være stolte, men selv om vi vant dette slaget fortsetter kampen for Amazonas og verdens regnskoger for fullt, sier Esben Marcussen, regnskogrådgiver for Greenpeace Norge.

Regnskogreservatet RENCA nordøst i Brasil er på størrelse med Danmark og består i dag av et lappeteppe av urfolksområder, naturreservater og uregulert statlig eiendom som er heldekket av regnskog. Kun 0.3 prosent av området i RENCA er avskoget, noe som gjør det til et av Amazonas mest intakte områder.

- Bygger man ny infrastruktur i slike områder for å legge til rette for industri og gruvedrift, viser all erfaring at det har store ødeleggende konsekvenser for områder langt utover dem som er regulert for industri, sier Marcussen.

Dette gjør det enklere å trenge lengre inn i skogen for å utvinne mineraler ulovlig og fører med seg tilflyttere som øker presset på miljøet. Resultatet er at regnskogen forsvinner fortere og det blir vanskeligere å kontrollere avskogingen.

- Man burde snarere slå sammen lappeteppet av reguleringsplaner rundt RENCA til et sammenhengende vernet skogsområde. Det er uten tvil den beste måten for å beskytte regnskogen og urfolks rettigheter.

Greenpeace driver i dag uavhengig overvåking i Amazonas. I forrige uke rapporterte Greenpeace om 14 ulovlige smågruver og åtte ulovlige landingsstriper i områder som ikke tillater noen form for mineralutvinning.

- Det er helt avgjørende at brasilianske myndigheter styrker overvåkingen av skogen og bekjemper grupper som driver med ulovlig hogst og gruvevirksomhet. Dette er kriminelle bander som tidligere har brukt vold for å få kontroll over områder, sier Marcussen.

I 2016 økte avskogingen dramatisk og ekspertene pekte på nettopp svak håndheving av loven og manglende kontroll med ulovlig hogst, gruvedrift og eiendomsspekulasjon som årsaker.

 Demonstrasjon i forbindelse med den brasilianske presidentens besøk i Oslo.

I Norge har Greenpeace og Regnskogfondet presset den norske regjeringen til å kreve tilbake regnskogmilliarder dersom Brasil ikke lover å respektere sine forpliktelser om å beskytte regnskogen. I sommer demonstrerte vi utenfor statsministerboligen i Oslo da Temer besøkte Erna Solberg.

Norge gjør en svært viktig jobb for å bevare verdens regnskoger gjennom Klima- og skoginitiativet som bidrar med store pengesummer til ulike prosjekter i Amazonas, Kongobassenget og i Indonesia.

- Da er det veldig viktig at organisasjoner som Greenpeace spiller en uavhengig rolle som kan avdekke kritiske forhold og legge press på norske myndigheter slik at pengene blir brukt på best mulig måte, sier Marcussen.