Aksjonen mot West Hercules avsluttet

Nyhet - 23 mars, 2018
Aksjonen mot Statoils planer om oljeleting i Barentshavet ble avsluttet torsdag kveld etter over 12 timers okkupasjon av oljeriggen West Hercules. Aktivistene gikk ned frivillig etter å ha fått overlevere sine krav til riggsjefen.

Her kan du se siste oppdatering fra aktivistene på riggen.


Til sommeren skal riggen på oppdrag fra Statoil lete etter olje i kontroversielle brønner i Barentshavet. Flere av lisensene de skal bore i er omfattet av den pågående klimarettssaken mot staten og kan dermed være grunnlovsstridige. Derfor har Greenpeace levert et forslag til Statoils generalforsamling hvor vi ber om at Statoil ikke leter etter olje eller gass i grunnlovstiridge brønner før klimasøksmålet er avklart i rettsvesenet.

Har du aksjer i Statoil og vil støtte oss på Statoils generalforsamling? Da kan du gi oss en fullmakt og la oss stemme på dine vegne. Mer om det her.