Klimamelding uten ambisjoner

Nyhet - 23 april, 2018
Norske klimamål er ikke i tråd med Paris-avtalen, mener Greenpeace.

Regjeringens forslag til klimamelding, som behandles i Stortinget denne uken, er vag og lite ambisiøs. Greenpeace ber Stortinget skjerpe kravene i meldingen, før den blir vedtatt.
− Regjeringen har ingen kriseforståelse. Verden står overfor katastrofale klimaendringer og denne meldingen er ikke i nærheten av å stille strenge nok krav. Om andre land gjør som Norge, når vi aldri klimamålene fra Paris, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

Må fase ut oljen
Den nye klimameldingen tegner et skarpt skille mellom såkalt kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Mens regjeringen foreslår tiltak for å begrense utslipp i ikke-kvotepliktig sektor, som i transportsektoren og landbrukssektoren, foreslår den ikke et eneste tiltak for å kutte utslipp i kvotepliktig sektor, som i oljeindustrien.
− Norge må ta ansvar for egne utslipp og bidra til et faktisk grønt skifte. Skal vi få til det må vi planlegge for en oljefri framtid. Det trengs en ansvarlig plan for å fase ut Norges mest forurensende næring, oljenæringa, sier Gulowsen.

Må kutte i kvotepliktig sektor
Det Europeiske kvotesystemet omfatter blant annet industri, oljeproduksjon og kraftsektoren. Systemet setter et tak på hvor høye de totale utslippene kan være innenfor disse sektorene i EU til sammen. Men i mange år har utslippene i EUs kvotepliktig sektor ligget under utslippsmålet for 2020. Det betyr at systemet ikke bidrar effektivt til utslippskutt. Derfor mener Greenpeace at Norge må ha egne effektive mål for utslippskutt også i kvotepliktig sektor.

− Det er første gang en norsk regjering signaliserer at den ikke vil gjennomføre tiltak i kvotepliktig sektor. Dette er en skandaløs og svært bekymringsfull utvikling. Norge kan ikke sitte å vente på at EUs kvotesystem en gang i framtiden kanskje vil begynne å fungere. Vi må ta ansvar for egne utslipp og kutte det det er nødvendig sier Gulowsen. Han viser blant annet til anbefalingene fra rådet for Grønn konkurransekraft som fremhevet behovet for å ta inn klimaperspektivet også i petroleumsproduksjonen.
Greenpeace mener Stortinget må tallfeste målet om nasjonale utslippskutt og sikre at målet er i tråd med landets langsiktige mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050. Videre mener Greenpeace at Stortinget må fastsette sektorspesifikke mål om utslippskutt.

Les Greenpeace sitt innspill til Stortingets energi- og miljøkomite.

Sammen med 15 andre organisasjoner har Greenpeace stilt felles krav tiil klimameldingen. De felles kravene kan du lese mer om her.