Jaguar

En av planetens største gjenværende regnskoger er truet på grunn av forandringer i Brasils skoglov. Den nye skogloven som er foreslått svekker værnet av Amazonas kraftig, og åpner opp for omfattende hogst, som kan føre til raskere klimaforandringer. Etter en utsettelse av avstemmingen om den nye loven krevde i dag tusenvis av brasilianere i Bralilia at president Dilma må legge inn sitt veto mot den nye loven.

Du kan oppfordre President Dilma Rouseff til å redde Amazonas!

Avstemmingen om den nye loven, det siste steget før den går til generalforsamlingen for godkjenning, ble utsatt til 6. mars, men har forskøvet til neste uke. Utsettelsen kommer til å ha liten innvirkning på den allerede forferdelige teksten, siden den allerede er full av problemer.

Brazils jordbruksindustri har lobbyert hardt for den nye loven, som kommer til å innebære at størrelsen på områdene som beskyttes i dag minskes, de som har drevet ulovelig hogst slipper unna ustraffet og de lovene som finnes vil ikke bli fulgt opp i like stor grad som tidligere.

Men vi har ikke gitt opp håpet og kommet til å fortsette kampen for å få Amazonas beskyttet og legge press på Brasils regjering, slik som vi gjorde utenfor Brasils ambasade i Norge og flere andre steder i værden i desember i fjord. Demonstrasjonen i Brasilia i dag er enda en påminnelse til presiden Dilma om hennes valgløfte om å legge in et veto ved eventuelle forandringer som tillater større hogst i Amazonas i Brasil.

Den eneste måten Amazonas kan overleve denne prosessen er om President Dilma legger inn veto mot den nye skogloven.