Ifølge den brasilianske regjeringen blir 62 % av de avskogede områdene omdannet til gressplener for å mate storfe.

Kvegdrift er i dag den viktigste årsaken til avskoging i Amazonas. Ifølge den brasilianske regjeringen blir 62 % av de avskogede områdene omdannet til gressplener for å mate storfe.

Denne uken har den brasilianske storfe-giganten JBS fornyet sine løfter i forhold til ”Cattle-avtalen” fra 2009. Avtalen skal beskytte regnskogen og Amazonas.

Fordi JBS er verdens største animalske proteinselskap må de ta sitt ansvar og bruke muligheten de har til å påvirke markedet. Deres håndtering og påvirkningskraft er betydelig.

Derfor er JBS 'kunngjøring denne uken så viktig - og den vil spille en stor rolle for alle som følger med i forhold til fremdriften av storfe-avtalen.

For bare noen få måneder siden publiserte Greenpeace International en rapport som påviser feil og mangler i JBS sine kontrollsystemer. Som svar på disse påstandene, initierte JBS et søksmål mot Greenpeace i Brasil.

Siden da har imidlertid dialogen blitt gjenopptatt, avtaler er inngått om de videre skritt og søksmålet som ble lansert mot Greenpeace Brasil, har blitt trukket tilbake.  På denne måten ønsker storfegiganten å reengasjere seg og oppfylle sine forpliktelser som en del av storfe-avtalen.

Dette er gode nyheter for skogene i Brasil. Nå ser storfe-selskapene i Brasil at både kunder og opinion nekter å akseptere produkter som er knyttet til ødeleggelse både i og av Amazonas.

Regnskogen i Amazonas trenger en null-avtale i forhold til avskoging og en politikk som går på tvers av storfe-sektoren. I dag har vi kommet ett skritt nærmere en avtale som ikke bare står på papir, men som virkelig forplikter i forhold bevaring av skog og land.

Vil du vite mer?

”Cattle-avtalen”

Planene som bekrefter målene i ”Cattle-avtalen”