Oppdatert 24.01.2012 17:50

I følge en NTB-melding svarer 90 prosent av de spurte i en undersøkelse bestilt av OLF at de har et positivt inntrykk av olje- og gassindustrien. Går man derimot undersøkelsen nærmere etter i sømmene kommer det frem et annet og mer nyansert bilde. Der kommer bl.a. folks skepsis til oljeutvinning både i Lofoten/ Vesterålen og på Svalbard tydelig frem. Det skulle ikke forundre meg om det er en god del andre prosjekter folk er skeptiske til også.

I flere år har både norske myndigheter og oljeindustrien ført en ganske vellykket kampanje for å skjønnmale oljeindustrien - verdens beste, miljøansvarlige, klimavennlige, fremtiden trenger den, sultne barn i Afrika er avhengige av den - er bare noen av ordene og uttrykkene som har blitt gjentatt av oljeindustrien og norske myndigheter. Når man i tillegg tar med de siste store oljefunnene i Nordsjøen og mantraet på at Norge stopper uten en oljevekst herfra og inn i evigheten; ja, da er det ikke rart at mange mener at olje- og gassindustrien er viktig for Norge. Det er jo bare en beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Norge i dag.

Samtidig har resten av verden sett skriften på veggen. Utenfor Norges grenser snakker man seriøst om fornybar energi, klimakutt og tiden etter olja, et perspektiv som dessverre har forsvunnet i den norske debatten. I Norge velger vi å gå i stikk motsatt retning. Vi vil ikke kutte våre egne CO2-utslipp, vi lar Statoil grave seg dypere ned i kanadisk tjæresand og amerikansk skifergass, og vi presser på for å tyne de siste dråpene ut av arktisk olje og kull. I Norge er det mantraet “Drill, baby, drill!” som gjelder.

Vi kan nok ikke skru igjen oljekrana over natta, men vi må alle forberede oss på at fremtidens energi vil komme fra fornybare energikilder, ikke olje og gass. Da hjelper det ikke at noen nordmenn har et godt inntrykk av den norske olje- og gassindustrien eller at vi har en oljekåt minister som vil få opp all olje så fort som mulig. Fremtiden er fornybar; hvor står Norge når det toget går?

Les hele undersøkelsen og se om du er enig med OLFs tolkning her: http://olf.no/Documents/Profil%202011%20nett.ppt.pdf