Brasils President Dilma Rousseff prøvde å skape en illusjon om at hun la ned veto mot de verste delene av Brasils nye skoglov for å beskytte regnskogen i Amazonas. Virkeligheten er dessverre helt annerledes.

Dilma Rousseff sin stab har endelig publisert selve teksten til skogloven. Det har tatt tid å gå igjennom den å se hva den nye teksten faktisk betyr. Det er ikke gode nyheter.

Vår analyse av teksten viser at Dilma ikke har gjort noe for å styrke vernet av Amazonas. Dette er det siste stikk i siden på Amazonas fra en regjering som systematisk har plukket Brasils miljøtiltak fra hverandre. Og dette kommer bare noen få uker før Rio+20 verdenstoppmøtet der Brasil er vertsland.

Her kan du finne mer informasjon om hva Dilmas endringer i skogloven betyr i klartekst.