Dette er under brannsesongen når bøndene fjærner store områder for soya landbruk eller storfe avl.

”REDD-forhandlingene” i FNs klimamøte i Doha har stoppet opp. Det mest problematiske var å verifisere utslippsreduksjoner fra skog. Forrige uken begynte den 18. partskonferansen til FNs rammekonvensjon om klimaendringer. La oss kalle det COP18 i UNFCCC for å gjøre det enklere. Jeg skriver dette fra Doha i Qatar. Etter å ha fulgt forhandlingene fra innsiden må jeg si at vi befinner oss i en helt absurd situasjon.

Landene kjemper om kommaer og enkle ord i tekster som viser en mangel på forståelse for at det haster. Mangelen på ambisjoner er overveldende. Med hensyn på forhandlingene om skog er det vanskelig å tro at landene ved bordet faktisk er klar over at avskoging står for ca 15 % av verdens klimagassutslipp. Det er omtrent det samme som alle utslipp fra transport i hele verden til sammen. Men heller enn å fokusere på fremtiden og komme opp med løsninger, så blokkerer enkelte land igjen og igjen ved å gjeninnføre ting som enten har blitt besluttet for lenge siden eller som bare blokkerer ytterligere fremgang.

Dessverre, under de lange forhandlingene på slutten av forrige uke, ble det klart at det var en uenighet om ett bestemt problem som ikke kunne løses. Hvordan kan du måle utslipp? Til slutt var det en kamp mellom Norge og Brasil. Norge presset på for en uavhengig, internasjonal godkjenningsprosess, mens Brasil hevdet at måling og verifikasjon skal gjennomføres innenlands. Det var rett og slett et katastrofalt sammenbrudd i kommunikasjonen som stoppet forhandlingene.

Greenpeace har jobbet lenge for å få en god avtale på ”REDD”, den ordningen som blir diskutert på disse konferansene for å redde verdens gjenværende regnskoger. Vi trenger en avgjørelse som beskytter skogene, biologisk mangfold og rettigheter for urfolk og lokalsamfunn. Dessverre virker det ikke som dette kommer til å skje i år .... igjen! Tiden løper ut for verdens regnskoger og folkene som er avhengige av den for å overleve.