Anmeldelsen av Rana Gruber AS og KLIF (tidligere Statens Forurensingstilsyn) er knyttet til utslipp av det miljøskadelige flotasjonskjemikaliet Lilaflot fra gruvevirksomhet i Rana kommune. Avisoppslag i Helgelands Blad 02.01.2012 med påfølgende NTB-oppdatering 3. januar viser at bedriften erkjenner utslipp av minst 4 tonn Lilaflot siden 1987, og at den ikke har hatt tillatelse til slikt utslipp. KLIF anmeldes for medvirkning gjennom kjennskap til utslippene uten å sørge for nødvendig regulering.

Anmeldelsen.