15.02.2012: Grundige strategi- og budsjettdokumenter for klimaskeptiske kampanjer har blitt lekket til klimabloggen desmogblog i USA. Strategiene og ressursene bak klimaskeptikernes agenda kan sammen med manglende politisk lederskap være en viktig forklaring på hvorfor klimaproblemet synker på medias dagsorden og mange fortsatt tror det er tvil om klimaforskningen.

De avslørende dokumentene viser hvordan ”Heartland Institute” samler inn store penger for å spre klimaskeptisk propaganda, både overfor beslutningsmakere og inn i det amerikanske skolesystemet. Hovedgrepet er å spre tvil. Dokumentene avslører også flere av de som finansierer den organiserte desinformasjonskampanjen.

Lekkasjen som omtales som #deniergate har fått bred omtale i amerikanske og britisk presse i løpet av dagen i dag, men hittil ikke vært nevnt i Norge. Særlig gir Guardian saken en god presentasjon 

Strateginotatet for 2012 inkluderer et detaljert program for å spre tvil i skolesystemet om grunnlaget for menneskeskapte klimaendringer, som skal bidra til svekke klimaundervisningen. Thinkprogress har fulgt dette sporet i sin omtale av saken. David Wojick, kullindustrikonsulent som også jobber for det amerikanske energidepartement, skulle lede utviklingen av dette prosjektet. Også Huffington Post har kommentert skolesaken og omtaler den som ”grovt uamerikansk”. 

I tillegg til Koch Chemicals omtales blant annet Microsoft, GlaxoSmithKline og Pfizer som økonomiske bidragsytere til Heartlands feilinformasjonskampanjer om klimaproblemet. 

Også i Norge tror fortsatt en betydelig andel av befolkningen at det er stor uenighet blant klimaforskere. Dette stemmer ikke, men er resultat av systematisk feilinformasjon basert på strategiene til Heartland Institute og tilsvarende frontgrupper for de som frykter å tape på effektive og nødvendige klimatiltak.

Med slike motkrefter, et mediemarked som har gått trøtt av klimanyheter eller ikke tør å ta stilling, og politikere som ikke tør lede med klimatiltak som virker, er det kanskje ikke så rart at også mange av Norges unge svarer at de ikke opplever klimaproblemet som like presserende akutt som de gjorde for noen år siden – selv om det motsatte dessverre er tilfelle.