Supertråler Maartje Theadora lenket fast

Greenpeace lenket tirsdag den 140 meter lange supertråleren Maartje Theadora til kai i nederlandske Ijmuyden, og hindret den i å legge ut på reisen mot fiskefeltene utenfor Chile og Peru.

Greenpeace er svært skeptiske til at europeiske fiskemaskiner reiser verden rundt for å støvsuge verdenshavene etter fisk, og at de i tillegg er drevet av omfattende EU-subsidier. Som del av CFP-reformprosessen krever vi at EU reduserer egen overkapasitet både innenfor og utenfor europeiske farvann og forbyr utkast av uønsket fangst.

Fiskefeltene utenfor Chile og Peru er svært rike, men offer for et betydelig internasjonalt overfiske, nylig dokumentert av ICIJ.

Fisk fra dette området er viktig råvare for norsk oppdrettsnæring og omega-3 produksjon.