Etter at VW spurte om forslag til hva vi ønsket at de skulle jobbe mere med i 2012 på facebook, gikk det ikke lang tid før denne forespørselen fikk en god spredning hos miljøinteresserte. Etter at over 1000 kritiske meldinger (om at VW burde slutte med sin lobbyvirksomhet mot to viktige europeiske miljølover - reduksjon av utslipp og strengere utslippskrav) var forsøkt ignorert, valgte VW en ny utvei: Slett komentarene vi ikke liker. Det er litt underlig at VW i det hele tatt er på sosiale medier når de ikke ønsker å høre på hva folk sier.

Her er dokumentasjon på at komentarene har blit slettet.

Før:før VW slettet komentarer

Etter:etter at VW slettet komentarer

En stor takk til nesten tusen online-aktivister i Jedi-rådet som følger VW på facebook for å belyse hvordan selskapet dukker unna ubehaglige spørsmål, ungår Greenpeace og fortsetter å lobbyere mot strengere klimalover.

Er du på facebook? Bli med!

Hvis du vil vite mer om hvordan Volkswagen jobber mot klimalovene kan du lese mere på denne FAQen eller les hele rapporten om VWs mørke side