Cairn maler glansbilde på Grønland

Nyhet - 17 mars, 2011
I går kveld holdt Cairn det første av fire folkemøter om sommerens boreplaner på Grønland. Omkring 20 tilhørere hadde møtt opp i Ilulissats kulturhus for å lytte på de seks fra oljeselskapet og tilhørende konsulenter.


På møtet sa Tor Lund, nordmannen som er Cairns lokale ansikt på Grønland, at de planlagte boringene ikke er dype – selv om de stort sett skal foregå mellom 900 og 1500 meters havdyp – og at Cairn nærmest var altruistiske, fordi de ikke regnet med å tjene særlig penger på jobben.

Vi fikk også oppklarende informasjon gjennom spørsmålene fra salen:

  • Ja, boringene kommer til å få negative konsekvenser for fiskeriene, selv om man ikke vet hvilke.
  • Nei, beredskapsplanen for håndtering av et eventuelt større oljeutslipp blir ikke gjort offentlig tilgjengelig. Hensyn til personopplysninger i planen ble brukt som unnskyldning for hemmeligholdet.
  • Ja, alle bore- og riggkjemikalier skal dumpes i havet, og nei, de er ikke testet i arktisk miljø først
  • Ja,  et større uhellsutslipp vil kunne treffe land, særlig på Canadisk side av Baffin-bukta. Men Cairn viste ikke fram kartene over hvor det er beregnet at oljesøl vil ramme dersom det skjer et større utslipp.
  • Ja, et utslipp vil få betydelige konsekvenser for fiskebestandene i området, og nei dette er ikke utredet.


Det viste seg også at hele operasjonen i fjor kun skapte 19 grønlandske årsverk (fordelt på 206 arbeidsmåneder). Grønlendere utgjorde dermed kun 7,7 prosent av arbeidskraften i hele prosjektet i 2010. Cairn vurderer årets effekt til å bli på samme nivå.

Nå skal vi videre til Aasiaat, og nytt folkemøte i kveld. Det blir spennende å se hvilke detaljer spørsmålene fra salen vil grave frem her. Aasiaat er en noe mindre by enn Illulisat, lengre ut mot havet, som på grunn av en stor havn skal utgjøre ett av knutepunktene for Cairns logistikkoperasjoner om eller når de kontroversielle leteboringene starter opp igjen i juni.

Truls Gulowsen