Greenpeace bestrider Statoils søknad om “sikkerhetssone"

Nyhet - 30 mai, 2014
Greenpeace bestrider Statoils ulovlige søknad om “sikkerhetssone”, i det okkupasjonen av selskapets oljerigg starter på sin fjerde dag.

Greenpeace Esperanza Arctic Ship Tour 2014PICTURED:SUMMARY:Greenpeace activists from eight countries continue to protest for the second day on the 28th May 2014 against the Statoil contracted oil rig Transocean Spitsbergen and the company's plans to drill the northernmost well in the Norwegian Arctic. The Apollo Prospect where the drillsite lies in the Barents Sea is less than 200kms away to the Bear Island nature reserve.

Den intense standoff-situasjonen mellom Greenpeaceskipet Esperanza og den Statoil-innleide riggen Transocean Spitsbergen tok i går kveld en ny vending. Esperanza – som i øyeblikket okkuperer Statoils borepunkt – mottok kl. 0830 en advarsel. Denne kunne fortelle at en sikkerhetssone hadde blitt opprettet rundt borepunktet der Statoil planlegger å gjennomføre verdens nordligste prøveboring, bare 175 km fra naturreservatet Bjørnøya. 

Sonen er likevel ikke gyldig, ettersom Statoil ikke har greid å følge varslingsreglementet. Etter internasjonalt lovverk skal det varsles om grunnen til opprettelsen av en sikkerhetssone. (1) Norske lover sier tydelig at operatøren – i dette tilfellet Statoil – må sikre en «offentlig kunngjørelse i god tid i forkant av opprettelsen av en sikkerhetssone» gjennom å bekjentgjøre vedtaket minst 30 dager i forkant av sonens etablering. (2) Dette varselet kom først i går, og Greenpeace har påklagd vedtaket til Olje- og energidepartementet. 

- Det finnes ingen grunn til at Esperanza skal måtte gi vei for oljeselskap som vil bore på grunn av en brå og uregelmessig erklæring av en sikkerhetssone. Etter FNs Havrettskonvensjon har utenlandske skip rett til full navigasjonsfrihet gjennom den norske, økonomiske sonen,» forklarer Daniel Simons, Greenpeace’ juridiske rådgiver. «Vi har helt klart like mye rett til å være her som oljeselskapene.

- Vi gjennomfører en fredelig protest mot den galskapen arktisk olje er. Å bore etter arktisk olje strider imot alt vi vet fra klimavitenskapen, det er ekstremt risikabelt og ville være nesten umulig å rydde opp om et utslipp skulle skje,» sier Erlend Tellnes, Arktisrådgiver om bord på Esperanza.

I alt 15 Greenpeaceaktivister okkuperte den Statoil-innleide oljeriggen fra tirsdag morgen kl. 0500. Da politiet fjernet aktivistene 48 timer senere, satte Esperanza kurs mot borepunktet, og fortsatte okkupasjonen, og hindret dermed riggen fra å komme i posisjon. Alle aktivistene ble frigitt uten tiltale.

Mer enn 100.000 mennesker har nå signert et opprop til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft om å revurdere tillatelsen til å bore nær Bjørnøya, et beskyttet naturreservat. Statoil kan ikke bore i oljeførende lag før Sundtoft har vurdert Greenpeace’ klage på avgjørelsen hennes grundig.

Nye foto og video er tilgjengelige på.

Kontakt:
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge: 901 07 904
Åshild Lahn, kommunikajsonssjef: 977 10 530