Bilene med et budskap

Nyhet - 1 februar, 2007
De siste dagene har kanskje en del Osloborgere lagt merke til de tre bilene som er parkert i byen. Bilene er plassert i Fogtsgate (ovenfor Soria Moria), Thorvald Meyersgate (Birkelunden) og Suhmsgate på Majorstua. På bilene står teksten: Denne bilen skal stå parkert en uke. La din stå litt oftere du også.

I en tid hvor lokal luftforurensing ser ut til å øke i takt med den globale oppvarmingen, har vi valgt å parkere tre biler i Oslo i én uke. Vi oppfordrer folk til å bruke mindre bil og reise mer kollektivt. Samtidig ber vi myndighetene gjøre det som er nødvendig for at kollektivtrafikken skal bli et reellt alternativ for alle.

Det er ikke lenger tvil om at klimaforandringene vi alle har vært vitne til den siste tiden er menneskeskapte. Alle har vi et ansvar for den globale oppvarmingen, og kanskje spesielt oss som bor i den industrialiserte delen av verden.

Det er også en kjent sak at Osloluften, spesielt om vinteren, ikke pleier å være den beste. Eksos og svevestøv legger seg ofte som et lokk over Oslogryta, og det er grunn til å tro at den økte forekomsten av astma, spesielt blant barn og unge skyldes denne typen luftforurensing. Bilene som står parkert kan derfor være en påminnelse om at vi alle kan gjøre vårt for å redusere klimagassutslippene og forbedre den lokale luftkvaliteten.

Dersom Oslos befolkning ønsker å parkere bilene oftere, må også styresmaktene gjøre sitt og tilrettelegge for alternativ transport: Greenpeace oppfordrer både lokale og nasjonale myndigheter til å gjøre det som er nødvendig for å gi oss et bedre og billigere kollektivtilbud.

Det er opp til oss, og det er fortsatt ikke for sent å stoppe klimaendringene. Vi kan hvis vi vil.