Vi krever at Norge avviser farlige tankere

Nyhet - 2 desember, 2002
En ulykke som med Prestige kan like godt ramme norskekysten neste gang. At den norske regjeringen vil flytte territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil hjelper fint lite ved en ulykke.

A oil cleanup volunteer holds a Comoran covered in oil from the sunken Prestige oil tanker on the coast of Galicia, Spain.

henhold til FNs regler for skipsfart, skal skip med enkeltskrog fortsatt kunne seile på alle verdens hav frem til 2015, da et totalforbud mot slike skip trer i kraft.

En ulykke som med Prestige kan like godt ramme norskekysten neste gang. At den norske regjeringen vil flytte territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil hjelper fint lite ved en ulykke.

SFT har flere ganger påpekt at dagens oljevernutstyr har begrenset effekt ved bølger høyere enn 1,5 meter. Ifølge data fra Meterologisk Institutt er bølgehøyden ved Finnmarkskysten over 1,5 meter mer enn 60 prosent av tiden.

Regjeringen må derfor søke FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) om opprettelse av såkalte Særlig sensitive havområder (PSSA), et tiltak som muliggjør å flytte tankfarten lengre ut til havs.

Greenpeace krever at den norske regjeringen umiddelbart begynner å fase ut tankskip med enkeltskrog, enten disse har norske eiere eller chartres av norske redere. Vi kan ikke vente i 13 år til 2015. Videre må tankfarten flyttes minst 50 nautiske mil ut.

EUs samferdselsministre møtes i Brussel 6. desember. Danmark, som har formannskapet, ventes å presentere en rekke forslag for å takle problemet med farlige transporter. EUs Ministerrråd treffes i København 12. og 13 desember, og skal også diskutere spørsmålet. Den norske regjeringen må oppmuntre og presse EU til handling ved at den tar ansvar i norske havområder.