Greenpeace om oljesølet i Langesund

Nyhet - 5 august, 2009
Kysten fra Larvik til Vest-Agder er tilgriset av olje. Sjøfugl lider og dør. Miljøet trenger lang tid på å repareres. Dette og mer til er det tragiske resultatet av lekkasjen fra MS "Full City". Men det har også åpnet politikernes øyne.

Greenpeace har hjulpet til ved flere oljesøl. Her ved Svartehavet.

Primært må kilden til problemet fjernes: Tungolje som drivstoff i skip må forbys. Regjeringen må øve press internasjonalt for å gå raskt over til lettolje. Derfor er Greenpeace glad for at miljøvernministeren nå sier at han vil gire opp i dette arbeidet.

Så lenge vi tillater skip drevet på tungolje å trafikkere kysten, må vi ha en beredskap som fungerer langt bedre enn i Langesund. En ting er slepebåter og utstyr som er tilgjengelig for personell som er trent på å bruke det, en annen er organisering av arbeidet når ulykken først er ute. Når dette ikke fungerer i Norges tettest befolkede kystområde, kan vi bare gjette hvilke konsekvenser for sjøfugl og miljø et tilsvarende utslipp ville fått i nord.

Omlegging av seilingsleder, kontinuerlig fokus på sikkerhet og sjømannskap er også vesentlige momenter myndighetene må se nærmere på i kjølvannet av "Full City"-ulykken. Vi har ikke råd til å la være.

Hva har Greenpeace gjort?

Greenpeace deltar i arbeidet med å begrense skadene på fugle- og dyreliv og miljø. Med gummibåter og mannskap bistår vi WWF som organiserer en del av dette viktige arbeidet.

Greenpeace har stilt krav om bedre oljevern i en årrekke, og gikk så sent som i mars 2008 sammen med WWF og FHL med krav om å sette av penger til bedre oljevernberedskap og styrket slepebåtkapasitet mot skipshavari i statsbusdjettet.

I høringsuttalelser til forvaltningsplaner for ulike havområder er dette også påpekt.

Vi skal minne Stoltenberg, Solheim, Halvorsen, Brustad og andre på det de har lovt i (valg-)kampens hete. De slipper ikke unna et utslipp til.

Se aksjonsside oiledwildlife.no

 

Kontakt:

Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef Greenpeace i Norge, tel. 48297274