Oljeutvinningen i Arktis må legges på is

Nyhet - 21 februar, 2011
Etter at skipet Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler og lakk olje, har en av de største utfordringene vært å rense olje fra islagte områder. Det viser med all tydelighet at vi ikke kan la oljeindustrien slippe til aller lengst nord.

Etter at skipet Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler og lakk olje, har en av de største utfordringene vært å rense olje fra islagte områder. Det viser med all tydelighet at vi ikke kan la oljeindustrien slippe til aller lengst nord.

Våren 2009 var jeg ombord på Rainbow Warrior i området rundt Hvaler for å dokumentere de unike korallrevene som finnes der. Samme sommer valgte den norske regjeringen å gjøre dette området til nasjonalpark – Norges eneste til havs.

Seint torsdag kveld, 17. februar i år, kom beskjeden: Det islandske skipet Godafoss hadde gått på grunn ved Hvaler. Det lakk olje fra to tanker.

Innsats for miljøet

Siden torsdag har vi sett hvordan mannskap fra kystverk, kommune og kystvakt har gjort  en beundringsverdig innsats for å begrense skader på miljøet. Det er ingen lett kamp.

I dagene etter grunnstøtingen har det blitt klart at et av de største problemene er isen og kulda i området:

  • Isen driver inn i oljelensene og fyller dem opp
  • Olje driver under isen, og gjør det vanskelig å følge utslippene
  • Is tilsølt med olje må hentes opp med gravemaskin
  • Belastningen på innsatsstyrken mye større med kaldt vann.

Disse problemene er vanskelige å løse, selv bare noen timer fra Oslo. Heldigvis har mesteparten av oljen fulgt vind og strømmer vekk fra Hvaler og nasjonalparken – dessverre har mye av oljen nådd Vestfold.

Olje i nord

Utfordingene knyttet til olje og is er en av grunnene til at vi ikke ønsker at oljeselskapene skal bore lengre nord – i Arktis, utenfor Grønland, eller i Lofoten.

Bildene som kommer fra Vestfold, dit mesteparten av oljen har tatt veien,  står i sterk kontrast til bildene Shell bruker i sin promoteringsvideo om sin arktiske beredskap i Alaska.

Filmen viser hvordan Shell legger ut lenser enkelt handskes med problemene.  Det merkelige med Shell sin video er at ingen av bildene fra Alaska er tatt på vinteren, havet er speilblankt og at det ikke særlig mye is eller mange minusgrader å finne.

De bildene Shell faktisk viser av is er tatt fra Svalbard, der ser man brennende olje og svart røyk som stiger opp mot skyen.  Det er svært lite olje, og det er delen av en nøye planlagt øvelse, der Kystvakten og Polarinstituttet allerede er på plass.

Sånn er ikke virkeligheten.

Beredskap

En ulykke er aldri planlagt, i nordområdene er beredskapen dårlig og det kommer som oftest ikke små, begrensede utslipp. Så lenge det er virkeligheten, bør ikke oljeselskapene få tilgang til områdene lengst nord.

Og jeg tror Shell bør oppdatere sin video men noen bilder fra Vestfold, et område langt fra mørke, isfjell og tykk sjøis  – men hvor utfordringene med olje og is er et stort problem.

Denne artikkelen er skrevet av Frida Bengtsson, havkampanjerådgiver ved Greenpeace-kontoret i Oslo

Emner