Om oss

Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon som er både økonomisk og politisk uavhengig.

 

Greenpeace ble etablert i Norge i 1988. I mai 1998 ble organisasjonene i Sverige, Norge og Finland slått sammen til én, med hovedkontor i Stockholm. I mars 1999 ble også Danmark en del av Greenpeace Norden. Vi har omlag 45 ansatte, 114 000 støttemedlemmer og et utall frivillige i de fire landene.

Greenpeace eksisterer bare i kraft av sine støttemedlemmer og gaver, og tar aldri imot bidrag fra stat eller næringsliv.