De nyeste oppdateringene

 

Greenpeace gratulerer miljøvernaktivisten Wangari Maathai med Nobels fredspris

Nyhet | 8 oktober, 2004 på 0:00

Nobels fredspris gikk i år til den kenyanske miljøaktivisten Wangari Maathai, også kalt skogens dronning. Hun får prisen for sin innsats for å fremme en økologisk forsvarlig, sosial, økonomisk og kulturell utvikling i Kenya og Afrika. Den modige...

Radioaktiv fare på verdensturné

Nyhet | 8 oktober, 2004 på 0:00

Plutonium må behandles som kjernefysisk avfall. Det er ikke noe man skal handle med og transportere over halve kloden.

Radiaktiv fare på verdenturné

Bilde | 7 oktober, 2004 på 1:00

Radiaktiv fare på verdenturné

Turistjakt på sel feil svar på feil spørsmål

Nyhet | 6 oktober, 2004 på 0:00

Fiskeriminister Svein Ludvigsens ide om å invitere utenlandske turister til Norge for å skyte kystsel understreker nok en gang Ludvigsens mangel på dømmekraft.

Greenpeace

Bilde | 5 oktober, 2004 på 1:00

Greenpeace-aktivistene blokker veien i Cherbourg

Alle Greenpeace-aktivistene som blokkerte plutoniumstransporten er arrestert

Nyhet | 5 oktober, 2004 på 0:00

Kl. 13.30 i dag ble alle Greenpeace-aktivistene som blokkerte veien hvor 140 kg amerikansk våpengradert plutonium skal transporteres arrestert.

Miljøfarlig avfall til bunns i Tyrkia

Nyhet | 30 september, 2004 på 0:00

Det vietnamesisk-registrerte skipet MV Ulla lå for anker i Tyrkia i 4 år fullastet med miljøgifter. Skipet, med over 2000 tonn miljøavfall, sank for få dager siden utenfor Iskenderum Bay i sørøst-Tyrkia. Flyveasken i MV Ulla inneholdt store...

Svenske forbrukere tvinges til å betale for finsk atomkraft

Nyhet | 29 september, 2004 på 0:00

Den svenske regjeringen har i smug lurt unna en investering på 1,6 milliarder svenske kroner.

Et globalt nettverk av marine reservater

Bilde | 28 september, 2004 på 1:00

Et globalt nettverk av marine reservater er en måte å både bevare og øke det biologiske mangfold på. Forskning viser at marine reservater ikke bare beskytter de truede artene fra utrydding men også øker kvaliteten på de forskjellige artene og...

Meningsløst gasskraftverk

Nyhet | 23 september, 2004 på 0:00

Greenpeace mener Hydro og Statkraft sine resirkulerte planer om Norges første fossile gasskraftverk er meningsløse og må stoppes. Norge har et av verdens største potensialer for strømsparing, energieffektivisering og utnytting av fornybare...

1441 - 1450 av 1789 resultater.