De nyeste oppdateringene

 

Fotokonkurranse

Nyhet | 25 mars, 2004 på 0:00

Kanskje gode bilder fra over eller under vann kan vise politikere og andre at det er viktig å sette vern før utnytting?

Greenpeace bytter strømleverandør på grunn av atomkraft

Nyhet | 25 mars, 2004 på 0:00

Greenpeace-kontorene i Oslo og Stockholm avslutter i dag sine kontrakter med de Fortum-eide strømleverandørene Hafslund i Norge og tidligere Birka Energi, nå Fortum i Sverige.

Sirkelargumentasjon om hval og sel fra Ludvigsen

Nyhet | 19 mars, 2004 på 0:00

Fredag 19. mars 2004 I en ny stortingsmelding argumenterer Fiskeriminister Ludvigsen for sterkt økt norsk fangst av hval og sel og sterkere subsidiering av fangsten. Meldinga bærer preg av å være et resultat av sterkt press fra enkeltaktører i...

Ett år siden USA angrep Irak - i strid med FN

Nyhet | 18 mars, 2004 på 0:00

I februar i fjor, protestere mer enn 30 millioner mennesker mot invasjon av Irak. Kravene var "La inspeksjonene virke", Ingen krig i mitt navn" og "Ingen krig for olje". For ett år siden begynte de amerikanske og britiske bombene å falle. Fram...

Dr

Bilde | 11 mars, 2004 på 0:00

Dr. Rick Steiner, marinebiolog ved University of Alaska studerer oljerester fra Exxon Valdez-ulykken 15 år etter, ved Rua Cove.

Nærbilde av oljerester som fortsatt er tilstede

Bilde | 11 mars, 2004 på 0:00

Nærbilde av oljerester som fortsatt er tilstede 15 år etter ulykken.

Greenpeace aktivister i Pakkojåkkå skogen

Bilde | 3 mars, 2004 på 0:00

Greenpeace aktivister i Pakkojåkkå skogen rett nord for Jokkmokk i Nord-Sverige.

Nordmannen Christian i svensk skogsaksjon

Nyhet | 3 mars, 2004 på 0:00

Jokkmokk, 3.mars: Svensk politi gikk i går mannsterke til aksjon mot fastlenkede Greenpeace aktivister i Pakkojåkkå skogen rett nord for Jokkmokk i Nord-Sverige. Minst 15 politimenn var med i akjsonen og flere aktivister ble arrestert.

Alternativ oppdeling av respondent-data om plastinnsamling: Hvor fornøyd er man?

Publikasjon | 26 februar, 2004 på 0:00

Se hvor fornøyde folk er med sortering av plast, og hvor mange av de som ikke har sortering som ønsker det, for hvert fylke. Basert på Visendi sine tall, har Greenpeace gjennomført en ytterligere analyse av den fylkesvise oppdelingen. I dette...

Visendi Kildesortering

Publikasjon | 24 februar, 2004 på 0:00

Les hele spørreundersøkelsen om holdninger til å delta i plastinnsamling, gjennomført av Visendi for Greenpeace. Resultatene viser overveldende støtte til kildesortering av plastemballasje. Resultatene vises fordelt på kjønn, alder og fylke.

1461 - 1470 av 1736 resultater.