De nyeste oppdateringene

 

To knølhvaler bryter vannflaten

Bilde | 1 april, 2000 på 1:00

To knølhvaler bryter vannflaten

Marint liv blir kastet dødt overbord

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Marint liv blir kastet dødt overbord

Fortum

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Fortum, som eier Østfold Energi, planlegger å investere i en ny atomreaktor i Finland. Likevel profilerer selskapet seg som

Rainbow Warrior skal patruljere Alang

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Rainbow Warrior skal patruljere Alang-området og avsløre skip fra Europa

Typisk søppelforbrennigsanlegg i tett befolket

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Typisk søppelforbrennigsanlegg i tett befolket område som sprer gift

Downloaded plugins can enrich your experience

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Downloaded plugins can enrich your experience of the Greenpeace site.

160-4

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

160-3

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Byzantio

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Byzantio

Figuren viser karbonkretsløpet

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Figuren viser karbonkretsløpet. I hovedsak bindes gassformig CO2 i atmosfæren og havvannet av planter, som omdanner dette til organisk karbon, som igjen benyttes som energikilde av dyr og nedbrytere, som igjen frigir karbonet som CO2 igjen. Noe...

1491 - 1500 av 1559 resultater.