I 1971 la en liten gruppe canadiere ut fra Vancouver i en gammel fiskebåt. Deres mål var øya Amchitka utenfor kysten av Alaska, hvor USA skulle ha en prøvesprenging av atomvåpen.

Canadierne på båten ønsket ikke at dette skulle foregå i stillhet. Amchitka hadde et rikt dyreliv. Øya var hjemsted for en vernet havørnart og var det siste tilfluktstedet for 3000 truede sjøotere. Fordi øya ligger i en jordskjelvsone, fryktet aktivistene også at sprengningen ville forårsake et jordskjelv eller en tsunami. Aktivistene på båten var en del av komiteen “Don’t make a wave”.

Båten, som het Phyllis Cormack, ble stoppet før den kom til Amchitka. USA sprengte bomben, men protestene var hørt. Prøvesprengningene på Amchitka ble stoppet det samme året, og øya gjort om til et fuglereservat.

På turen ble båten omdøpt til Greenpeace, og samme år ble organisasjonen stiftet.

I dag er Greenpeace en internasjonal organisasjon. Vi har hovedkvarter i Amsterdam, 2.8 millioner medlemmer verden over og kontorer i 40 land.

Greenpeace i Norge ble stiftet i 1988.

Mer om vår historie på engelsk.

De nyeste oppdateringene

 

Slik kan Barentshavet bli med ENI...

Bilde | 1 april, 2000 på 1:00

Slik kan Barentshavet bli med ENI...

Flere viktige fuglekolonier kan trues av

Bilde | 1 april, 2000 på 1:00

Flere viktige fuglekolonier kan trues av olje fra Goliatfeltet

Medlemmer av "Solar Generation"

Bilde | 1 april, 2000 på 1:00

Medlemmer av "Solar Generation". Ny rapport viser at solenergi kan levere elektrisitet til mer enn 2 milliarder mennesker og skape 2 millioner arbeidsplasser innen 2025.

To knølhvaler bryter vannflaten

Bilde | 1 april, 2000 på 1:00

To knølhvaler bryter vannflaten

Marint liv blir kastet dødt overbord

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Marint liv blir kastet dødt overbord

Fortum

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Fortum, som eier Østfold Energi, planlegger å investere i en ny atomreaktor i Finland. Likevel profilerer selskapet seg som

Rainbow Warrior skal patruljere Alang

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Rainbow Warrior skal patruljere Alang-området og avsløre skip fra Europa

Typisk søppelforbrennigsanlegg i tett befolket

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Typisk søppelforbrennigsanlegg i tett befolket område som sprer gift

Downloaded plugins can enrich your experience

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

Downloaded plugins can enrich your experience of the Greenpeace site.

160-4

Bilde | 1 april, 2000 på 0:00

1541 - 1550 av 1612 resultater.