Fire utfordringer for Arktisk Råds nye sekretariat

Pressemelding - 21 januar, 2013
I dag blir Arktisk Råds nye, faste sekretariat åpnet i Tromsø. Greenpeace håper at det blir starten på at Arktisk Råd tar fatt i presserende miljøoppgaver.

– Klimaet endrer seg raskere i Arktis enn noe annet sted. Arktisk Råd har hatt et midlertidig sekretariat i seks år uten å klare å ta tak i de store miljøutfordringene som truer regionen. Vi gratulerer med nytt, fast sekretariat i Tromsø og håper det innevarsler en ny giv, sier Ina Bjørnrå i Greenpeace.

Greenpeace krever at Arktisk Råd tar fatt på disse fire oppgavene:

  1. Skaper et nettverk av marine verneområder i Polhavet i tråd med forpliktelsene man har under biodiversitetskonvensjonen. Konvensjonen krever at 10 prosent av verdens hav skal være marine verneområder innen 2020. Hittil er ingen slike områder etablert i Polhavet.

  2. Går inn for et umiddelbart forbud mot oljeboring i Polhavet, av hensyn til klima og faren for forurensing.

  3. Etablerer et robust regime for den industrielle fiskeaktiviteten i Polhavet i tråd med FNs havrettskonvensjon

  4. Sørger for at alle medlemmer etterlever Kyoto-avtalen – ettersom klimaendringene er den aller største trusselen mot livet i Arktis. Sot – der arktisk råd har tatt initiativ – er viktig, men CO2 er viktigst.

– De raske endringene i Arktis kan ikke sees som en invitasjon til olje- og fiskeindustri til å tjene mer penger. Det er en alarm som bør vekke oss til å gjøre enda mer for å bremse klimaendringene og beskytte dyr og naturmiljøer som trues av disse endringene, sier Bjørnrå.

Kontakt:

I Oslo: Truls Gulowsen +47 901 07 904

I Tromsø: Ina Bjørnrå +47 905 78 129