Frykter regnskogskollaps - ber Norge bli tøffere

Pressemelding - 26 april, 2013
Greenpeace, sammen med orangutanger, tigre og ”enter” understreker i dag behovet for å beskytte Indonesias regnskog og behovet for å forlenge regnskogsmoratoriet. Med seg har de et brev til statsminister Jens Stoltenberg fra en sammenslutning av Indonesias skogvernorganisasjoner. De oppfordrer Norge på det sterkeste til både å styrke og utvide moratoriet.

26. april 2013 Bård Vegar Solhjell møter enter, orangutanger og tigere utenfor slottet.

 

De indonesiske organisasjonene ber Stoltenberg om at moratoriet må forlenges utover to år. - Det må bli et mer omfattende og effektivt moratorium, forklarer Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Moratoriet er ett av tiltakene innenfor skogsamarbeidet mellom Norge og Indonesia som ble lansert for tre år siden. I avtalen forplikter Norge seg til å betale om lag 6 milliarder kroner dersom Indonesia klarer å redusere klimagassutslippene fra avskoging. Den sentrale delen av avtalen som hindrer hogst, det såkalte moratoriet, utløper nå i Mai.

- Regnskogsavtalen med Indonesia er fortsatt viktig og kan bli et gjennombrudd for skogvern. Vi ber nå Norge om å gå høyere ut på banen og sørge for at moratoriet blir utvidet og forlenget. Uten disse tiltakene er skogsavtalen fullstendig verdiløs. Nesten ingen av målene man satte seg er hittil nådd, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Både Greenpeace og indonesiske organisasjoner ble dypt skuffet over moratoriet da det trådte i kraft for to år siden. Det er fullt av smutthull og beskytter bare deler av den verdifulle regnskogen.

Mye skog er ikke inkludert (såkalt sekundærskog) og hogst for gruvedrift, mat- og energiproduksjon er fortsatt tillatt. Etter at det altfor marginale moriatoriet ble revidert av indonesiske myndigheter, har enda flere arealer falt utenfor. Mer enn 50% av Indonesias skog er fortsatt er helt uten beskyttelse.

I går presenterte Greenpeace en ny rapport som avslører hvordan det indonesiske Palmeoljeselskap ”Duta Palma” bryter moratoriet og underminerer regnskogsavtalen med Norge.

- Norge må bruke sin innflytelse for å sikre at Indonesia utvider moratoriet. Eksisterende hogstkonsesjoner må også gjennomgås så lovbrytere som Duta Palma stoppes. Hvis ikke er faren stor for at Norge bare blir sett på som en tannløs tiger, avslutter Gulowsen.

Kontakt:
Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge, , 90107904
Erika Bjureby, politisk skogsrådgiver, , 47823154.

* En ”ent” er et av trærne fra ”Lord of the Rings” / Ringenes herre

Emner