Greenpeace-skip konfronterer seismikkskip i russisk Arktis

Pressemelding - 13 august, 2013
OPPDATERT: 14. august 2013 (Russisk Barentshav) – Greenpeace isbryteren Arctic Sunrise konfronterte idag for andre dag på rad et seismikkskip i russisk Barentshav, i protest mot det russiske oljeselskapet Rosneft sine forberedelser for arktisk oljeboring.

13. august 2013

Det russiske seismikkskipet Akademic Lazarev sett fra broen på Arctic Sunrice

 

Siden i går morges har Arctic Sunrise fulgt det Rosneft-innleide skipet Akademic Lazarev og krevd øyeblikkelig stans i seismikksytingen. Skipet skyter seismikk på opp til 250 decibel i Fedynskiy lisensen i Barentshavet. Rosneft har nylig signert samarbeidsavtaler med flere internasjonale selskaper om oljeutvinning i Arktis, inkludert Statoil, ExxonMobile og BP.

Greenpeace kommuniserte via radio til kapteinen av seismikkskipet, og krevde øyeblikkelig stans i seismikkskytingen. De informerte også om at seismikkskyting legger grunnlaget for risikofull oljeboring. De neste dagene vil Greenpeace fortsette å protestere mot og belyse forberedelser for oljeboring i Arktis.

Seismikkskipet bekreftet over radio at de jobber på oppdrag fra Rosneft, men benektet at hva de gjør skader livet i havet. Deres 200-decibel luft-kanon forteller noe annet. Seismikkskyting kan skade hørselen til dyreliv, og til og med føre til dødsfall. Men seismikkskipets kaptein nektet å snakke om det og avsluttet raskt radiokontakten, uttalte Arktisrådgiver Christy Ferguson fra om bord Arctic Sunrise.

Seismikkskyting brukes til å finne olje, men har store konsekvenser for naturmiljøet i området. Etter at det ble gjennomført seismikkskyting i Lofoten og Vesterålen i fire måneder i 2008, kunne fiskerne melde om at 2/3 av fangsten var falt bort. Russisk Barentshav er hjem for blant annet grønlandshval, hvalross og isbjørn.

Det statseide selskapet Rosneft er verdens største oljeselskap, og har lisenser på over en million kvadratkilometer i offshore Arktis. Nylig inngikk Rosneft partnerskap med Statoil om å utvinne olje i russisk Barentshav og det fiskerike Okhotsk-havet.

Rosneft slipper allerede ut over 100 000 oljefat årlig på land i Russland, mer enn noe annet oljeselskap i verden. Nå inngår vestlige oljeselskap samarbeid med Rosneft om oljeutvinning i Arktis for å utnytte slakke retningslinjer for miljø og sikkerhet og slippe å ta ansvar for miljøet de ødelegger. Statoil er en av dem, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Arctic Sunrise er i russisk Arktis for å belyse og aksjonere mot oljeboring i Arktis. Greenpeace krever et forbud mot oljeboring i Polhavet og et globalt fristed rundt nordpolen. De neste ukene vil Greenpeace med støtte fra flere millioner mennesker som har signert oppropet på SavetheArctic.org, utfordre både til sjøs og på nett, Rosneft og andre oljeselskap som planlegger å bore etter olje i Arktis.

For bilder, kontakt John Novis, Greenpeace International Photo Desk, tel +31 629 001 152 eller finn bilder her.

Kontakt:
Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge
Tlf: 901 07 904

Erlend Tellnes, Arktisrådgiver i Greenpeace Norge
Tlf: 99 37 34 07