Fem norske meglerhus med utidig press mot kanadiske miljømyndigheter

Pressemelding - 16 desember, 2010
DnB Nor, Arctic Securities, SEB Enskilda, Pareto Securities og First Securities har gått til det uvanlige steget å skrive brev til kanadiske miljømyndigheter, etter et initiativ fra skifergass-selskapet Questerre.

Meglerhusene utrykker bekymring for eventuelle nye reguleringer – på vegne av et selskap som har alt å tjene på slappe reguleringer.

Lokalt er det stor motstand mot skifergassutviklingen.

– Vi tror at de 100 000 lokale innbyggerne som har undertegnet et opprop for et moratorium mot skifergass vet bedre enn en direktør i DnB hva som er best for Quebec, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Questerre er en av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Med skifergassutvinning følger miljøproblemer knyttet til drikkevann, grunnvann og utarming av jordbruksland.

– Det er en grunn til at ukonvensjonelle ressurser som skifergass og tjæresand kalles nettopp det. Skifergass er en svært ung industri med store miljøutfordringer, og det skulle bare mangle at myndighetene trenger tid til å få på plass et nytt og godt regelverk, sier Gulowsen.

Rune Bjerke sier på hjemmesidene til DNB at det "skal ikke herske noen tvil om at vi i DnB Nor vil gjøre hva vi kan for å påvirke økonomi, samfunn og miljø i positiv retning".

– Det Bjerke sier står i grell kontrast til hva DnB faktisk gjør. Her har DnB sendt brev på vegne av et selskap som er tjent med slappe miljøreguleringer. Vi skjønner ikke hvorfor DnB vil sette sitt omdømme på spill ved å gå inn på Questerres side i denne diskusjonen, sier Gulowsen.

Brevene fra meglerhusene kan lastes ned her.

Kontakt:

Truls Gulowsen. leder for Greenpeace i Norge, tlf 90107904

Henning Reinton, informasjonssjef for Greenpeace i Norge, 91600474