Greenpeace beklager vedtaket om høyspentmaster i Hardanger

Pressemelding - 1 mars, 2011
Ifølge NRK har regjeringen gått inn for høyspentmaster i Hardanger. Greenpeace mener at å velge mellom sjøkabel og høyspent er et kunstig valg, og ønsker heller omfattende satsing på strømsparing.

Greenpeace er skuffet både over selve vedtaket om høyspent og over prosessen bak valget, der man har låst seg til et valg mellom sjøkabel og høyspent.

– Vi mener problemet bør løses ved hjelp av omfattende satsing på strømsparing og overgang til andre oppvarmingskilder i både Bergensregionen og resten av Norge, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Høyspentlinjen vil kraftig forringe de unike naturverdiene i Hardanger.

Samtidig er utfordringene i Hardanger del av et større bilde.

– Klimakrisen kan ikke løses gjennom fortsatt økt strømforbruk, sier Gulowsen.

Det økte kraftbehovet i Bergensregionen må sees i sammenheng med planene om elektrifisering av sokkelen.

– Elektrifisering av sokkelen er et kortsiktig, dyrt og dårlig klimatiltak som ikke bør gjennomføres, sier Gulowsen.

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, 90107904