Greenpeace okkuperer Forsmark atomkraftverk i Sverige

Pressemelding - 14 juni, 2010
Et trettitalls Greenpeace-aktivister, inkludert en nordmann, inntok i dag det svenske atomkraftverket Forsmark utenfor Stockholm. Greenpeace krever at Sverige stemmer nei til forslaget om å åpne for ny atomkraft, og holder seg til løftene om utfasing og satsing på fornybar energi. Atomkraftspørsmålet skal opp i riksdagen torsdag 17. juni.
- Å åpne for å erstatte dagens svenske atomkraftverk med nye anlegg er et historisk feilgrep. Fornybar energi er et trygt og lønnsomt alternativ som ikke risikerer enorme ulykker, krever uranbrudd eller lagring av livsfarlig avfall i hundretusenvis av år, sier Ludvig Tillman fra Greenpeace.

Greenpeace-aktivistene inntok anlegget ikledd sol, vann, og vinddrakter og bannerne ”stem nei”, for å understreke at avstemningen 17. juni er et valg mellom gode og dårlige alternativer. En brannbil ble brukt til å løfte aktivistene over de doble sikkerhetsgjerdene. En gruppe tok seg opp på taket av reaktorbygget.

Debatten om den svenske atomkraft-avviklingsloven har foregått i Sverige siden vinteren 2009. Det er det konservative partiet Moderaterna, som leder regjeringen, som har presset på for å kvitte seg med den gamle loven som sier at Sverige skal fase ut sin atomkraft. Atomkraftdebatten har allerede senket farten på Sveriges satsing på fornybar energi og energisparing.

- Vi er særlig skuffet over politikere fra det tidligere så stolte atomkraftmotstandspartiet Centerpartiet som nå signaliserer at de vil la seg presse til å stemme for ny atomkraft i Sverige, på beskostning av både miljø, egen samvittighet og mulighetene for en fornybar energirevolusjon som kan skape masse nye jobber, sier Ludvig Tillman i Greenpeace.

Les mer på svensk: http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/aktivister-i-fredlig-aktion-to